Mehiläinen undviker inte skatter

Tidningen Keskisuomalainen rubricerade den 10 augusti 2012 sin artikel om Mehiläinens bokslutsuppgifter: ”Mehiläinen fortsätter att undvika skatter”. Rubriken är felaktig. Tvärtom, under den åtta månader långa räkenskapsperiod som avslutades den 31 december 2011 hade Mehiläinen redan betalat proportionellt mer samfundsskatt än bland annat under perioden 1.5.2010−30.4.2011, som är den räkenskapsperiod som lyftes fram i offentligheten.

Dessutom strävar Mehiläinen efter att betala mer samfundsskatt under den pågående räkenskapsperioden 1.1−31.12.2012. Våren 2012 gjorde Mehiläinens ägare markanta ändringar i koncernens finansiella struktur. Ägarna av Mehiläinens moderbolag Ambea följde noggrant den offentliga debatt som fördes i slutet av 2011 och som handlade om hur mycket samfundsskatt Mehiläinen hade betalat under räkenskapsperioden 1.5.2010−30.4.2011.

Mehiläinens ägare ville bemöta de reaktioner som föranleddes av den komplicerade koncern- och finansiella strukturen samt av den stora upplåningen. Koncernens interna lån ändrades till s.k. eget kapital våren 2012. Som en följd av detta minskar moderbolagets räntekostnader och därmed behovet av det koncernbidrag som betalas av Mehiläinen. Det här betyder att om Mehiläinens affärsverksamhet utvecklas enligt planerna kommer den samfundsskatt som betalas att öka även under den pågående räkenskapsperioden. Det bör noteras att Mehiläinen alltid har verkat och verkar enligt finländska lagar och förordningar.

I artikeln som publicerades i tidningen Keskisuomalainen den 10 augusti 2012 har även Mehiläinens skatteprocent uppgetts felaktigt. Den skatt som företag betalar kan inte beräknas eller jämföras i procent av en viss rörelsevinst, utan den ska beräknas och jämföras med vinsten efter att alla kostnader har dragits av dvs. efter att även ränte- och extraordinära kostnader har dragits av.

Vi hos Mehiläinen är mycket besvikna på Keskisuomalainens missledande rubricering och det vinklade perspektivet. I artikeln nämns överhuvudtaget inte bland annat de investeringar som vi har gjort i Finland och de medel som vi har använt för att utvidga verksamheten eller Mehiläinens växande sysselsättande effekt.

Vi berättar gärna mer.

Ytterligare information: Matti Bergendahl, verkställande direktör, Mehiläinen Oy, tfn 040 833 5461

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland.Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder som företag och kommuner.Mehiläinen grundades år 1909 och sysselsätter ca 2 500 personer och 2 500 yrkesutövande läkare.År 2011 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 158 miljoner euro (räkenskapsperioden 1.5−31.12.2011).Mehiläinen ingår i nordiska Ambea, som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 10.8.2012