Mehiläinen tar det elektroniska Patientdataarkivet i bruk

Mehiläinen tar det elektroniska Patientdataarkivet i bruk den 20 april 2016. I fortsättningen sparas patientdata om Mehiläinens kunder utöver Mehiläinens eget patientdatasystem även i det elektroniska Patientdataarkivet , som är en del av det nationella hälsoarkivet Kanta. Utöver Patientdataarkivet omfattar Kanta-tjänsterna  även ett arkiv för elektroniska recept samt Mina Kanta-sidor . På Mina Kanta-sidor kan du granska dina patientuppgifter och hantera användningen av dina uppgifter.

Läs mer  


Nyhet publicerad 20.4.2016