Mehiläinen som betalare av samfundsskatt i Finland

Enligt den utredning som Balance Consulting lät utföra i augusti 2012 var Mehiläinen det företag som betalade klart mest samfundsskatt i Finland åren 2006−2011 bland företag de som erbjuder hälsovårdstjänster. Utredningen bygger på publicerade bokslutsuppgifter från elva finländska företag som erbjuder hälsovårdstjänster. Utredningen handlar om den samfundsskatt som företagen har betalat, och i den ingår inte till exempel mervärdesskatt.

Åren 2006−2010 betalade Mehiläinen 14,0 mn € samfundsskatt till Finland och dessutom lämnades totalt ca 30 mn € av tidigare räkenskapsperioders vinster kvar i bolagets balansräkning för utvidgning och utveckling av verksamheten. Inga vinster betalades till ägarna och inga dividender lyftes.

Mehiläinen har inte betalat några koncernbidrag till utlandet och har inte heller flyttat sina vinster till skatteparadis. Ägarna i Mehiläinens moderbolag Ambea reagerade på den offentliga debatten och ändrade koncernens finansiella struktur våren 2012. Detta innebär att Mehiläinen kommer att betala mer samfundsskatt till Finland, något som kommer att ske redan nu under den pågående räkenskapsperioden 1.1−31.12.2012 om affärsverksamheten utvecklas enligt förväntningarna.

Ytterligare information:
Matti Bergendahl, verkställande direktör, Mehiläinen Ab, tfn 040 833 5461

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland.Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder som företag och kommuner.På Mehiläinen, som grundades 1909, arbetar ca 6 000 experter.År 2011 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 158 miljoner euro (räkenskapsperioden 1.5−31.12.2011).Mehiläinen ingår i nordiska Ambea, som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 28.9.2012