Mehiläinen Kuntapalvelut startar personaluthyrning - Pirjo Surenkin börjar som sektorchef 1.6.2009

Mehiläinen Kuntapalvelut vill vara en innovativ partner till kommunerna genom att producera äkta mervärde för kunden med sina skapande och flexibla lösningar. Detta inspirerade Mehiläinen Kuntapalvelut att starta en ny affärsverksamhet inom personaluthyrningssektorn. Som sektordirektör för personaluthyrning börjar från och med 1.6 Pirjo Surenkin.

Personaluthyrningen har varit ett av de snabbast växande verksamhetsområdena inom hälsovårdssektorn i Finland på 2000-talet. Mängden personaluthyrning i relation till antalet anställda inom hela sektorn är fortfarande låg internationellt sett. Utöver personaluthyrning har också behovet av andra personaltjänster vuxit i allt större utsträckning.

"Mehiläinen har långa traditioner inom den finländska hälsovården och dess engagemang i långsiktig utveckling fick mig att anta denna nya utmaning", berättar sektordirektören för personaluthyrning Pirjo Surenkin.

"Mehiläinen är Finlands mest kända och uppskattade varumärke inom hälsovården och jag tror att detta hjälper till att skapa kundrelationer och främjar tillgången till personal på ett betydelsefullt sätt. Vårt riksomfattande servicenät på alla universitetsorter med medicinska fakulteter och i största tillväxtcentrum garanterar oss redan i början en stark närvaro på lokal nivå och direkta kontakter till vår viktigaste resurs, dvs. personalen", fortsätter Surenkin. "Under innevarande år kommer vi att stärka mitt team på ett betydligt sätt genom att rekrytera kompetenta nyckelpersoner, vilket stärker vår konkurrensförmåga på marknaden", avslutar Surenkin.

"Personaltjänsterna inom hälsovården är i en stark tillväxt- och utvecklingsfas. Som en egen affärsverksamhetssektor stärker det utmärkt den heltäckande utvecklingen av Mehiläinen Kuntapalvelut och stödjer till exempel externaliseringen av primärhälsovården", säger Teemu Annala, affärsverksamhetsdirektören för Mehiläinen Kuntapalvelut.

"Pirjos över tioåriga, omfattande erfarenhet av den inhemska och internationella marknaden för personaltjänster stärker utmärkt vår kompetens på den nya affärsverksamhetssektorn och vi är mycket övertygade om dess framgång i Mehiläinen. Vi tror att våra kunder har en positiv inställning till den ökade konkurrensen inom marknaden och de nya beaktansvärda alternativen", fortsätter Annala. "Med hjälp av personaluthyrning kan vi erbjuda nya arbetsmöjligheter för de arbetstagare som är intresserade av Mehiläinen på ett sätt som lämpar sig för respektive arbetstagares livssituation. Mångsidiga arbetsmodeller skapar mervärde också för kunderna. Jag tror att detta kommer att stärka vår ställning som det första alternativet för hälsovårdstjänster också i framtiden", konstaterar Annala.

Ytterligare uppgifter:

Affärsverksamhetsdirektör Teemu Annala,
tel.040 533 7568


Nyhet publicerad 27.5.2009