Mehiläinen Kuntapalvelut öppnar Finlands första privata barnpsykiatriska sjukhus i Hyvinge

Finlands första privata barnpsykiatriska sjukhus Sairaala Peippo öppnar sina dörrar i Hyvinge 28.5.2009. Sjukhuset har 8 patientplatser och dess tjänster är riktade till 7-12-åriga barn. Mehiläinens barnskydd och barnpsykiatri är organiserade under namnet Leivoyhtiöt.

"Vårt sjukhus erbjuder huvudsakligen längre vård- och rehabiliteringsperioder inom barnpsykiatri, men även undersökningsperioder på åtta veckor. På Peippo ges icke-brådskande barnpsykiatrisk vård och inledandet av en vårdrelation förutsätter en remiss från specialsjukvården, berättar Timo Hukka, verksamhetsdirektören för sjukhuset Peippo. "Experterna på sjukhuset Peippo bildar ett starkt, multiprofessionellt team under ledning av två specialläkare i barnpsykiatri. Vård ges dygnet runt och vår avsikt är att ge barnen en hemlik, fullvärdig och trygg vardag att leva i", fortsätter Hukka.

Sjukhuset Peippo fick helt nya renoverade utrymmen. I samma byggnad som sjukhuset finns även utrymmen för undervisning som ordnas i samarbete med Hyvinge bildningsväsende för de barn vars skolgång inte annars kan ordnas.

"Det fanns ett stort behov av ett barnpsykiatriskt sjukhus i Södra Finland. Projektet har genomförts i intensivt samarbete med universitetssjukhusen och andra samarbetspartners", berättar Kari Niemi, sektordirektören för Mehiläinen Kuntapalveluts barnskydd. "Sjukhuset Peippo kompletterar på ett utmärkt sätt våra existerande tjänster i Södra Finland, där vi har bland annat två specialenheter för barnskydd: Peiponpesä i Hyvinge och Kiljavan Majakka i Nurmijärvi. Med detta serviceutbud kan vi ännu bättre en tidigare vara en heltäckande samarbetspartner för kommunerna inom barn- och ungdomspsykiatrin", gläder Niemi.

"Sjukhuset Peippo är ett konkret bevis på ett öppet och fungerande samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, där de privata serviceproducenterna kan komplettera den offentliga serviceproduktionen", säger Teemu Annala, affärsverksamhetsdirektören för Mehiläinen Kuntapalvelut. "Vår flexibla serviceproduktion och omfattande kundbas uppfyller kommunernas och sjukvårdsdistriktens behov av kostnadseffektiva och högklassiga tjänster. Mehiläinen Kuntapalveluts rättesnören för utvecklingsarbetet är innovativitet och mervärde för kunden - sjukhuset Peippo är ett fint slutresultat av detta arbete. Enligt responsen har enheten en egen plats i det finländska hälsovårdssystemet", fortsätter Annala.

Ytterligare uppgifter:

Verksamhetsdirektör Timo Hukka, tel. 040-5581020
Sektordirektör Kari Niemi, tel. 044-3322021


Nyhet publicerad 28.5.2009