Mehiläinen-koncernen valdes till riksomfattande leverantör av företagshälsovårdstjänster för statsförvaltningen

Mehiläinen-koncernen har valts till en av de riksomfattande kontraktsleverantörerna av företagshälsovårdstjänster för statsförvaltningen från och med början av 2010. Hansel Oy, som sköter konkurrensutsättningen av statens upphandlingar, valde Mehiläinen till s.k. ramavtalsleverantör för hela Fastlandsfinland. Två riksomfattande leverantörer valdes. Mehiläinen har utvecklat sina företagshälsovårdstjänster på bred front de senaste åren.

"Våra kundföretag - inklusive personal - inom företagshälsovård litar på Mehiläinens tjänster och på tjänsternas tillgänglighet, och vi finns på allt fler finländska arbetsplatser för att stödja personalens arbetsförmåga. Vi är mycket nöjda över att vi igen har valts till tjänsteleverantör för organisationerna inom statsförvaltningen", säger Mehiläinens vd Matti Bergendahl.

Statliga organisationer kan med s.k. förenklad konkurrensutsättning skaffa sina företagshälsovårdstjänster av fem regionalt valda leverantörer. Mehiläinen och dess partners är redo att ansvara för företagshälsovårdstjänsterna till statlig personal i hela landet.

Ytterligare uppgifter:

Försäljningsdirektör Jani Mikkola
Mehiläinen Oy
fornamn.efternamn@mehilainen.fi
tel. 050 577 9444


Nyhet publicerad 11.11.2009