Mehiläinen, Hintsa Performance och HeiaHeia inleder samarbete för att utveckla företagshälsovården – målet är att förbättra prestationsförmågan

Mehiläinen, som är pionjär inom företagshälsovård, inleder samarbete med experterna inom välbefinnande, Hintsa Performance och HeiaHeia.com, som nyligen berättade om sin fusion. Det ambitiösa målet med samarbetet är att utveckla det finländska arbetslivet och prestationsförmågan. Den förenade expertisen möjliggör lösningar som baserar sig på uppföljningsdata och syftar till att förbättra välbefinnandet hos såväl företagsledningen som hos personalen. Hintsa Klinikka, som betjänar kunderna hos det nya företaget som består av Hintsa Performance och HeiaHeia, kommer att ligga i anslutning till Mehiläinen Tölö.

Majoriteten av personalen står utanför den traditionella företagshälsovården

Företagshälsovårdens resurser riktar sig till största delen till de arbetstagare, uppskattningsvis 10–20 % av alla arbetstagare, som har till exempel återkommande eller långa sjukledigheter, förhöjd risk för nedsatt arbetsförmåga eller en primärsjukdom som kräver kontinuerlig uppföljning. Största delen av de arbetstagare som omfattas av företagshälsovården använder företagshälsovården bara sporadiskt.

“Om vi vill förbättra företagens och arbetslivets produktivitet, skall åtgärder också riktas till de arbetstagare som inte omfattas av företagshälsovårdens aktiva åtgärder och som utgör upp till 80–90 % av personalen”, säger Mehiläinens VD Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinens, Hintsa Performances och HeiaHeias mål är att utvidga den traditionella företagshälsovårdens verksamhetsmodeller genom att bygga upföljningsdatabaserade välbefinnandeprogram för hela personalen – utan att glömma ledningen.

”Ledningens energi och välbefinnande är en nödvändig förutsättning för företagets konkurrenskraft. Om vi inte orkar, fattar vi dåliga beslut. Och en trött ledning orkar inte ta hand om sina medarbetare”, säger Pippa Laukka, chefläkare för Hintsa Performance och ansvarig läkare för Mehiläinen Tölö.

Uppföljning och förebyggande spelar en nyckelroll

Genom att studera uppföljningsdata får man en pålitlig helhetssyn över personalens hälsa och välbefinnande, vilket möjliggör förebyggandet av pyrande problem och strategisk styrning av välbefinnande i arbetet.

”Välfärdsteknologin erbjuder hisnande möjligheter, men enbart data räcker inte. Det behövs övergripande metoder som styr oss att göra rätta saker ett litet steg åt gången”, konstaterar Jussi Räisänen, VD för HeiaHeia.com och det nya bolaget.

”Samarbetet medför att i anslutning till enheten Mehiläinen Tölö placeras en kompetensenhet för arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet, där vår expertis inom välbefinnande kombineras med Mehiläinens långa erfarenhet inom diagnostik och hälsovård”, summerar Hintsa Performances verkställande direktör och det offentliggjorda nya bolagets styrelseordförande Juha Äkräs.

Ytterligare information:
Janne-Olli Järvenpää, Mehiläinen Oy, verkställande direktör, tel. 358 40 761 1588
Juha Äkräs, Hintsa Performance, verkställande direktör, tel. +358 40 801 0101

Mehiläinen-koncernen är en känd och uppskattad producent av privata av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Tillsammans med Mediverkko, som fusionerades med Mehiläinen 2015, erbjuder Mehiläinen det bredaste urvalet tjänster till privat-, företags- och kommunkunder. Mehiläinen har producerat tjänster för företagshälsovård i över 40 år och idag omfattas cirka 280 000 personkunder av tjänsterna. Mehiläinens och Mediverkkos tjänster produceras av sammanlagt cirka 9 000 anställda och yrkesutövare.

Hintsa Performance är ett träningsbolag som koncentrerar sig på att förbättra välbefinnandet och prestationsförmågan hos internationella toppidrottare och företagsledare. Under de senaste 20 åren har träningsmetodologin utvecklats av läkaren Aki Hintsa och hans team. Fyra F1-världsmästare, flera olympiska och VM-medaljörer samẗ talrika internationella företagsledare har följt Hintsas träningsläror.

HeiaHeia.com är ett finländskt softwareföretag som erbjuder en modifierbar välbefinnandeplattform för mobil- och nätanvändning i konsument- och företagsversioner. HeiaHeias plattform har valts av bl.a. PepsiCo, TeliaSonera, VR och hundratals andra företag samt skolor och den offentliga förvaltningens organisationer i tiotals länder.


Nyhet publicerad 17.9.2015