Mehiläinen har beviljats miljöcertifikat - Ansvarsfullt miljötänkande innebär dagliga val

Mehiläinen har beviljats miljöcertifikat enligt ISO 14001 som omfattar Mehiläinen Oy:s hela verksamhet runtom i landet. Miljöaspekterna utgör en fast del av Mehiläinens dagliga verksamhet och ledarskap. Inspecta Finland har beviljat miljöcertifikat till Mehiläinen, som samtidigt förbundit sig att verka ansvarsfullt i relation till miljön och även kontinuerligt arbeta vidare med det.

Det systematiska miljöarbetet har lett till att Mehiläinen glädjande nog fått ta emot ett miljöcertifikat på aftonen till Världens miljödag. FN:s internationella miljödag firas lördagen den 5 juni 2010 och syftet är att lyfta fram de förändringar som sker i vår miljö.

Mehiläinens miljöpolitik är en del av företagets kvalitetshantering och befintliga verksamhetssystem som har certifierats år 2005 enligt standarden ISO 9001. Denna kvalitetsstandard ställer kvalitetskrav, och årligen sker en utvärdering huruvida miljöpolitiken har fullföljts och utvecklats vid Mehiläinens enheter. Miljöcertifikatet åskådliggör för kunderna att Mehiläinens verksamhet är baserad på principerna för ett ansvarsfullt miljötänkande och en hållbar utveckling.

”Vi vill ta ansvar för de miljökonsekvenser vår verksamhet för med sig och strävar efter att minska de faktorer i vår verksamhet som innebär en miljöbelastning. I våra strategiska planer har vi gått inför att beakta affärsverksamhetens miljökonsekvenser, fullfölja en ansvarsfull upphandlingspolicy samt bygga upp arbetsprocesser och verksamhetssätt som minskar miljöbelastningen”, säger personal- och kvalitetsdirektör Margita Klemetti. ”Inom Mehiläinens verksamhet hänför sig de mest betydande miljökonsekvenserna till energiförbrukningen och avfallsmängden.”

Mehiläinens miljöpolitik har på ett påtagligt sätt kopplats till det befintliga verksamhetssystemet och företagets värdegrunder. ”Våra värderingar omfattar omtanke och ansvar, och de utgör även en utmärkt grund för den del av vår verksamhet som i allt högre grad är inriktad på ansvarsfullt miljötänkande och hållbar utveckling.”

En verksamhet som bygger på ett ansvarsfullt miljötänkande ligger även mycket bra inom referensramen för hälsovårdsbranschens etiska verksamhet. En av tyngdpunkterna i Mehiläinens miljöpolitik är också att öka miljömedvetenheten bland personalen. Miljöfrågorna kommer över tid att förankras i företagskulturen. Målet är att den respekt för naturen som anammats i arbetet även ska spridas utanför arbetsplatsen med hjälp av de anställda.

Ytterligare information:

Personal- och kvalitetsdirektör Margita Klemetti, tfn +358 40 513 5107
Kvalitetschef Jaana Ikonen, tfn +358 400 480 901

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster för såväl privatkunder som företag och kommuner. Mehiläinen grundades år 1909 och sysselsätter idag 1 700 personer och 1 900 yrkesutövande läkare. År 2009 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 167 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea, som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen.


Nyhet publicerad 4.6.2010