Mehiläinen förstärker sin styrelse – två nya finländska medlemmar till styrelsen

Mehiläinen Oy förstärker sin styrelse med två stryrelsemedlemmar Ekon. mag. Leena Laitinen, 43, och Ekon. mag. Juhani Laakso, 30, har valts till styrelsen från och med 4.9.2013.

Leena Laitinen har nyss valts till koncernchef för Snellmankoncernen och börjar på sin nya post 1.1.2014. Leena Laitinen har tidigare innehaft chefsposter under 18 år i S-gruppen. Laitinen har en bred erfarenhet av detaljhandeln, kedjeverksamheten samt dagligvaru- och konsumentvaruhandeln. Hon har bl.a. fungerat som direktör för S-gruppens bruksvaru- och Prismakedjor både i Estland som SOK:s country manager och som verkställande direktör för As Prisma Peremarket. Därtill har hon i flera år fungerat som Prismadirektör för olika regionala andelsaffärer.

Juhani Laakso verkar som investeringsdirektör i Triton och sitter för tillfället i styrelsen för Suomen Lähikauppa Oy. Juhani Laakso har fungerat i Triton sedan år 2010 och dessförinnan som företagsledningskonsult i Bain & Company. Laakso har en bred erfarenhet även av internationell konsument- och serviceaffärsverksamhet och dessutom en gedigen erfarenhet av företagsinvestering.

- Vårt syfte har varit att förstärka styrelsen vid Mehiläinen med en ny medlem och jag är mycket nöjd över att vi får tillgång till Leena Laitinens breda erfarenhet av kedjors affärsverksamhet, konsumentmarknaden och brand management. Juhani Laaksos kompetens kompletterar styrelsen väl genom att bidra med kunnande inom internationell serviceaffärsverksamhet. Vi vill utveckla Mehiläinen kraftigt som ett finländskt företag, speciellt som ett första alternativ inom social- och hälsovårdsservicen för alla kundgrupper, säger styrelseordföranden vid Mehiläinen Oy, Mikael Lilius.

Mera information:
Mikael Lilius, styrelseordförande, Mehiläinen Oy
kontaktförfrågningar e-mail: susanne.gronroos@mehilainen.fi

Mehiläinenkoncernen är den mest kända och uppskattade privata producenten av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenätverk erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till privata, företags- och kommunkunder. Mehiläinen, som grundades år 1906, sysselsätter en personal på cirka 6 000. Koncernens omsättning år 2012 uppgick till 256,4 miljoner euro. Mehiläinen tillhör den nordiska Ambeakoncernen, som är en av Europas största producenter av hälso- och vårdtjänster. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 12.9.2013