Mehiläinen blir Finlands största leverantör av tjänster för psykisk rehabilitering - Mehiläinen förvärvade Human Care Network, som kompletterar Mehiläinen Kommuntjänster

Human Care Network (HCN) har övergått i Mehiläinens ägo. Företagsförvärvet var det största i Mehiläinens historia. Via avtalet som undertecknades fredagen den 18 juni blev Mehiläinen Finlands största privata leverantör av tjänster för psykisk rehabilitering till kommuner och sjukvårdsdistrikt.

HCN, som grundades 1988, erbjuder boendeservice för klienter inom psykisk rehabilitering och tjänster för effektiverat boende för seniorer i huvudstadsregionen, Nyland och Tavastland. HCN har 14 serviceenheter med plats för sammanlagt 459 klienter. Tillsammans med HCN erbjuder Mehiläinen en unik helhet av tjänster för klienter som behöver psykisk rehabilitering. Dessutom stärks och utvidgas Mehiläinens utbud av tjänster till äldre i behov av avancerad psykiatrisk eller fysisk vård.

”Vi är mycket glada över avtalet med HCN. Denna företagsaffär är den största i vår historia. Vi är övertygade om att samarbetet erbjuder helt ny potential för utveckling av nya och långsiktiga vårdformer. HCN:s serviceutbud är ett utmärkt komplement till våra tjänster och vårt nätverk, säger Matti Bergendahl, VD för Mehiläinen. ”HCN är föregångare i sin bransch. Bland annat är HCN:s säkerhetsarbete av toppnivå. Ett bevis på detta är att HCN har tilldelats branschens mest ansedda säkerhetspris.”

”Tillsammans med HCN kan vi erbjuda klienter som behöver psykisk rehabilitering en helhet av tjänster som omfattar allt från intensiv vård dygnet runt till en understödd boendeform som siktar på självständigt boende. Detta innebär att klienterna och kommunerna kan lita på att vi levererar tjänster på den nivå som klienternas individuella behov förutsätter”, konstaterar Teemu Annala, affärsområdeschef för Mehiläinen Kommuntjänster. ”Ett starkt, rehabiliterande grepp på alla servicenivåer är en av våra kärnkompetenser”, fortsätter Annala.

”Att bli en del av Mehiläinen-koncernen är en mycket välkommen lösning för oss. Mehiläinens värderingar och starka satsningar på kvalitetsarbetet ligger i linje med våra egna uppfattningar. Med stöd av Mehiläinen-koncernen kan vi allt bättre fokusera på produktionen och utvecklingen av våra tjänster”, berättar Marie Pulkkinen, styrelseordförande för HCN.

Efter affären fortsätter HCN:s verksamhet i samma form som tidigare och samtliga anställda övergår till Mehiläinen. Riina Helenius, som innehaft posten som VD för HCN, har utsetts till direktör för Mehiläinens tjänster för psykiatrisk vård med ansvar bl.a. för HCN:s verksamhet.

Ytterligare information:

Matti Bergendahl, VD, Mehiläinen, tfn 040 833 5461
Teemu Annala, affärsområdeschef, Mehiläinen Kommuntjänster, tfn 040 533 7568
Marie Pulkkinen, styrelseordförande, Human Care Network, tfn 050 563 0152


Mehiläinen Kommuntjänster erbjuder högklassiga och kostnadseffektiva tjänster till kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt. Serviceutbudet omfattar boendetjänster, tjänster inom barnskydd och psykisk rehabilitering samt tjänster inom primärvård och specialiserad sjukvård. Mehiläinen Kommuntjänster har som mål att skapa och utveckla kundorienterade servicemodeller för alla sektorer inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster för såväl privatkunder som företag och kommuner. Mehiläinen grundades år 1909 och sysselsätter idag 1 700 anställda och 1 900 yrkesutövande läkare. År 2009 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 167 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen.


Nyhet publicerad 21.6.2010