Mehiläinen Ab:s verkställande direktör lämnar bolaget

Mehiläinens långvariga vd Matti Bergendahl har per idag lämnat sitt uppdrag.

- Jag vill tacka Matti Bergendahl för hans långvariga ledarskap och engagemang i Mehiläinen. Social- och hälsovårdsbranschen står idag inför stora förändringar och för att säkerställa Mehiläinens ledande position även i framtiden behövs nytänkande och en ny typ av ledarskap. Därför har vi tillsammans med Matti Bergendahl kommit till den slutsatsen, att detta är rätt tidpunkt för att söka en ny vd, säger ordföranden för Mehiläinens styrelse, Mikael Lilius.

Som tf. verkställande direktör fungerar Ove Uljas som samtidigt forsätter som direktör för företagshälsovårdstjänsterna inom Mehiläinen.

Tilläggsinformation:

Mikael Lilius, styrelseordförande, Mehiläinen Oy
Kontakter vänligen via Mehiläinens växel, tel. 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) / kommunikationen

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder som företag och kommuner. På Mehiläinen, som grundades 1909, arbetar ca 6 200 experter. År 2013 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 268.5 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea, som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 22.9.2014