Jani Mikkola blev Mehiläinen-koncernens försäljningsdirektör

Till Mehiläinen koncernens försäljningschef har från och med 3.8.2009 utnämnts Jani Mikkola, ekonomie magister och kandidat i samhällsvetenskaper. Jani Mikkola, 36, kommer till Mehiläinen från pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen där han har arbetat som storkundschef med ansvar för försäljning och kundkontakter till medelstora och stora kunder samt utveckling av servicekoncept som erbjuds kunderna. Tidigare har han arbetat bland annat vid Henki-Sampo som försäljningsansvarig inom storkundstjänster och som marknadsföringschef för företagsdistributionskanalen.

"Vi är väldigt nöjda med att få Jani Mikkola att svara för Mehiläinen-koncernens försäljning. Mehiläinen är Finlands mest kända företag som tillhandahåller privata hälsovårdstjänster och det är väldigt uppskattat i alla kundgrupper. Under de senaste åren har vi vuxit speciellt inom företagshälsovården och vi har också kraftigt utvecklat vårt samarbete med försäkringsbolagen. Jani Mikkolas starka och omfattande erfarenhet av krävande försäljningsarbete och kundhantering speciellt inom företagssektorn kommer att stärka Mehiläinens försäljningsorganisation utmärkt", konstaterar Mehiläinen Oy:s verkställande direktör Matti Bergendahl. "Vi kommer i fortsättningen att utveckla Mehiläinen-koncernens tjänster så att vi ännu bättre än tidigare kan erbjuda våra företagskunder skräddarskydda servicehelheter och partnerskap. Jag tror att Mehiläinen kommer att utvecklas inom försäljning och kundhantering under ledning av Jani Mikkola", fortsätter Bergendahl.

"Jag har under de senaste åren med intresse följt Mehiläinens utveckling och utvidgande och hade därför lätt att välja denna krävande uppgift", säger Jani Mikkola. "Det är fint att komma med i utvecklingen av Mehiläinen i detta skede, då Mehiläinen har vidare stärkt sin ställning inom företagshälsovårds- och försäkringsbolagssektorn. Jag antar utmaningen för min del och är ivrig att utveckla Mehiläinen-koncernens försäljning och kundhantering tillsammans med experterna inom branschen", fortsätter Mikkola.

Som försäljningsdirektör kommer Jani Mikkola att svara för Mehiläinen-koncernens försäljning på riksnivå. Försäljningsdirektören rapporterar till den verkställande direktören.


Nyhet publicerad 29.5.2009