Behandling av Influensa A(H1N1) ("svininfluensa") på Mehiläinen

Uppdaterat 4.9.2009

Influensa A(H1N1) ("svininfluensa") har strukits från listan över allmänfarliga smittsamma sjukdomar 27.7.2009. Samtidigt har man, i fråga om epidemin, övergått till en s.k. lindringsfas under vilken Mehiläinen tillsammans med andra aktörer inom hälsovården börjar sköta också influensapatienter.

Det bästa sättet att skydda sig mot influensan, liksom mot många andra smittsamma sjukdomar, är att tvätta händerna regelbundet med tvål. Man kan undvika att smitta ner andra när man hostar genom att vända sig bort och hosta i en engångsnäsduk eller vid behov i ärmen. Kom också ihåg att tvätta händerna efter att du nyst eller snutit dig.

Typiska symptompå influensa A(H1N1) är plötslig feber (över 38 C, under 3-åriga över 38,5 C) och luftvägssymptom såsom hosta eller halsont. Dessutom kan det förekomma andra symptom såsom muskelvärk, huvudvärk och diarré. I en epidemisituation konstateras influensan huvudsakligen på basis av symptom och kliniska fynd.

De patienter som har lindriga symptom och som inte tillhör någon av riskgrupperna behöver vanligen inte läkarens diagnos eller läkemedelsbehandling. De tillfrisknar efter cirka en veckas vila hemma. Vid egenvård hemma räcker det oftast med att vila sig, dricka mycket vätska samt att ta värkmedicin som lindrar symptomen. Detta gäller också personer som kommit hem från en resa.

Enligt experternas aktuella anvisningar ordineras antivirala läkemedel i första hand till dem som är i behov av sjukhusvård och patienter som tillhör en riskgrupp. Till riskgruppen hör gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar. Patienterna köper läkarordinerade antivirala läkemedel från apoteket på egen bekostnad. Den behandlande läkaren kan efter eget gottfinnande ordinera antivirala läkemedel också till patienter som inte hör till riskgruppen och som har svåra symptom men som inte ändå behöver sjukhusvård.

Personer som misstänker att de insjuknat i influensa A(H1N1) och som hör till en riskgrupp eller som lider av allvarliga symptom bör omedelbart kontakta läkare för bedömning av eventuell medicinering eller annan behandling. Allvarliga symptom är bl.a. andningssvårigheter, smärta eller tryck i bröstet, plötslig yrsel eller förvirring samt kraftiga eller ständiga kräkningar. Dessutom bör man söka sig till vård om symptomen på influensa försvinner men kommer sedan tillbaka med feber och värre hosta.

I influensafall bör man beställa tid hos läkare per telefon och samtidigt berätta orsaken till besöket så att mottagningen kan ordnas så tryggt som möjligt. Det är också skäl att i receptionen berätta om man misstänker att man insjuknat i influensa A. I väntrummet ombes den sjuke att använda mun-nässkydd, vilka även vårdpersonalen kan använda när de umgås med patienten. På Mehiläinen undviker vi att skaka hand under influensaepidemin.

Myndigheterna förbereder sig för en omfattande vaccinering i syfte att fördröja spridningen av epidemin. Tidtabellen för vaccinleveranserna är beroende av vaccintillverkarens produktionskapacitet. Noggrannare nationella beslut om vaccinering, dess praktiska genomförande och tidtabell fattas under hösten 2009.

På Mehiläinen följer vi myndigheternas anvisningar och agerar enligt dem. Aktuell information om influensa A(H1N1)-viruset finns också på adressen www.thl.fi .


Nyhet publicerad 5.8.2009