Ambea Group förstärker företagsledningen: Fredrik Gren blir ny koncernchef för Ambea Group och Matti Bergendahl utses till VD för Mehiläinen

Stockholm, 16 december, 2011

Styrelsen i Ambea har idag beslutat att utse Fredrik Gren till ny VD och koncernchef för Ambea, det största hälsovårds- och omsorgsföretaget i Norden bestående av Mehiläinen Oy i Finland samt Carema Care och Carema Sjukvård AB i Sverige. Fredrik kommer närmast från Menigo Foodservices där han har varit VD. Han tillträder posten den 1 februari, 2012.

Matti Bergendahl fortsätter i koncernen som VD i Mehiläinen och vice VD i Ambea. Mehiläinens nuvarande tf. VD Kai Vesterinen lämnar denna post den 27 december 2011 på grund av en allvarlig sjukdom och fortsätter som affärsverksamhetsdirektör efter sin sjukledighet.

”Styrelsen har idag beslutat att förstärka Ambea Groups koncernledning genom att utse Fredrik Gren till ny koncernchef. Fredrik är en utmärkt ledare och har framgångsrikt genomfört flera förändringsprojekt. Vi är övertygade om att Fredrik kommer att ha framgång och att han entusiasmerar våra drygt 13 000 anställda. Vi vill utveckla vår verksamhet och hålla kvaliteten på vården och omsorgen på första plats. Vårt mål är att Ambea blir förstahandsvalet både för våra kunder och för våra övriga offentliga och privata intressenter”, säger Mikael Lilius, styrelseordförande i Ambea.

Fredrik började sin karriär som konsult på McKinsey & Company, där han arbetade nio år, senast som partner. Fredrik rekryterades sedan till Sveriges Television där han arbetade som ekonomidirektör mellan 2002 och 2006. 2006 rekryterades Fredrik som finansdirektör till Menigo Foodservice, som i dag är en del av Brakes Group. Efter ett år blev Fredrik VD för bolaget. Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan.

”Vård och omsorg är en central del i ett välfärdssamhälle och påverkar oss alla. Jag är stolt och förväntansfull inför uppdraget att leda en organisation vars syfte är att hjälpa människor att leva ett längre och friskare liv. Jag har svårt att tänka mig ett viktigare och mer givande uppdrag, och jag ser fram emot att möta alla kollegor som arbetar dagligen för detta mål”, säger Fredrik Gren.

“Nuvarande VD för Ambea Group, Matti Bergendahl, fortsätter som vice VD i koncernen och kommer att fokusera på den finska verksamheten som VD för Mehiläinen. Vi är mycket tacksamma för Mattis hårda arbete och hans starka engagemang för Ambea Group. Vårt samarbete fortsätter”, säger Mikael Lilius.

Ytterligare information:
Mikael Lilius, styrelseordförande Ambea, telefonmeddelanden, tfn 010 414 3023 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)
Matti Bergendahl, VD Mehiläinen, vice VD Ambea: tfn 040 833 5461


Ambea är Nordens största privata hälsovårds- och omsorgsföretag som erbjuder mångsidiga social- och hälsotjänster i Finland, Sverige och Norge genom dotterbolagen Mehiläinen, Carema Care och Carema Healthcare. Ambeas vision är att vara det första valet inom hälsovårdstjänster genom att utveckla högklassiga och innovativa hälso- och omsorgstjänster. Koncernens verksamhet omfattar 650 enheter och företaget har 13 000 anställda. Ambeakoncernen har en årlig omsättning på drygt 900 miljoner euro. www.ambea.com 


Nyhet publicerad 16.12.2011