Nervinklämning

Ungefär var tredje 30-åring drabbas av smärta i nacken eller skuldrorna och till och med 80 procent har ryggsmärta i något livsskede. Smärta som förekommer bara i nacken eller ryggen kan vanligtvis inte opereras. Det kan vara frågan om nervinklämning om smärtan förekommer med strålande smärta, stickande känslor eller nedsatt känsel.

Med en nervinklämningsoperation kan i vissa fall uppnås mycket goda resultat. Vanligtvis har dessa patienter förträngningar i nervrötterna eller ryggkanalen i det lumbala området eller halsryggraden. Problemen hos dessa patienter kan också skötas på en privatläkares mottagning. Även operationen kan göras privat i Mehiläinen.

Symptom på nervrotsinklämning

Nervrotsinklämningen kan förorsakas av en förträngning i nervrotskanalen som förorsakas av diskbråck eller degeneration i skelettet. När det är frågan om diskbråck kan symptomen börja plötsligt inom några dagar. En nervrotsinklämning som förorsakas av degeneration i skelettet kan ha gett symptom i till och med flera år.

I båda situationerna är symptomen dock liknande: Nervinklämningen förorsakar vanligtvis smärta, men kan också förorsaka nedsatt känsel eller försvagad styrka, i nervens slutända. Den värsta symptomen ligger ofta exakt på nervrotens område. Till exempel ett bråck mellan den femte och sjätte kotan i halsryggraden förorsakar typiskt en strålande smärta längs över- och underarmen ända ner till tummen och pekfingret. Ett bråck i nedre delen av ryggen brukar ge strålande smärta längs ischiasnerven till yttre delen av låret och vaden och ända till tårna.

Diskbråck som orsak bakom nervinkläming

Nervrotsinklämning kan bero på en bristning i kotmellanskivorna, vilket leder till att den mjuka kärnmassan i mellanskivan trycker på nervroten. Symptomen börjar ofta inom några dagar.

Degeneration i nervrotskanalen

Om nervrotskanalen har blivit förträngd på grund av skelettbyggnadens degeneration, dvs. en degenerationsförändring, kan det leda till att nervrotsinklämningen i halsryggraden ger symptom i flera år och blir så småningom värre. Det är inte sällsynt att patientens första symptom har varit axelvärk, och då har hans eller hennes besvär undersökts och eventuellt behandlas som ett axelbesvär. Dock ibland kan patienten ha haft ett symptom som tolkas som “tennisarmbåge”. Först när behandlingen har visat sig vara ineffektiv har det börjat tvivlats att besvären kan bero på halsryggraden och nervrotsinklämning.

Undersökning av nervinklämning

Att fastställa att besväret beror på nervinklämning går alltid ut på att patienten undersöks noggrant. Om undersökningen ger orsak att tvivla på nervinkläming kan diagnosen fastställas med hjälp av en magnetundersökning av halsryggraden. Ibland kan magnetundersökningen stödjas av en undersökning av nervbanor (ENMG) som görs av en neurofysiolog. Detta är nödvändigt särskilt då om magnetundersökningens resultat visar att det har skett förändringar på flera olika nivåer och man vill säkerställa vilken nivå det är som förorsakar symptomen. Ibland kan det finnas behov för en vanlig röntgenavbildning för att granska skelettstrukturens tillstånd.

En del av patienterna som kommer till neurokirurgens mottagning har undersökts länge av andra läkare, som neurologer och fysiatrar, och neurokirurgen behövs för att ge sin synpunkt när det gäller en eventuell operationsbehandling. Ibland kan patienten dock komma till neurokirurgens mottagning redan i ett tidigt skede för att fundera om den strålande smärtan i handen eller foten kan förorsakas av en nervinklämning.

Operationsbehandling av nervinklämning

Operation där nervrotskanalen frias och som görs av en neurokirurg görs nuförtiden med hjälp av mikroskop. I operationen avlägsnas diskbråcket eller osteofyten som trycker mot nervroten. Under operationen behandlas inte nervroten eller ryggmärgen. Patienten får mycket hjälp av en operation där nervotsinklämningen behandlas med rätt metod. Ofta lindras smärtan snabbt. Patienter brukar säga att smärtan blev på operationsbordet. Det brukar dock ta längre för den kraftsvaghet och känsla av domnande som nervrotsinklämningen har förorsakat att bli lindrigare. Dessa symptom syftar på en långvarig och kraftig inklämning av nervroten. Ibland, särskilt om de har fortsatt i flera månader, blir dessa symptom inte bättre även om nervroten har friats.

Största delen av operationerna som utförs i området kring halsryggraden görs via halsens framsida, eftersom avståndet till mellanskivan är kortast därifrån. Bara en del av nervrotsinklämningarna i halsryggraden opereras från nacken, medan discbråck som drabbar höftryggen opereras från ryggsidan. Efter en diskbråcksoperation brukar patienten stanna på sjukhuset en natt för observation och kan sedan åka hem nästa dag. Konvalescenstiden är ungefär en månad, beroende på vad patienten arbetar med. När konvalescenstiden är över kan patienten oftast fullständigt återgå till sitt arbete och sina hobbyer.

Symptom på nervrotsinklämning i halsen:

  • strålande smärta, t.ex. i överarmen eller tummen domnande känsla
  • svaga krafter
  • smärta mellan skuldrorna
  • smärtan i handen kan bli lindrigare i vissa huvudställningar
  • domnande känsla eller smärta i handen som väcker på natten
  • värkmediciner fungerar inte

Specialister och verksamhetsställen

Jukka Aho
OMT-Fysioterapeutti
9.3
Antti Aitasalo
Työfysioterapeutti, fysioterapeutti
9.8
Mikko Eerola
OMT-fysioterapeutti