Minnet och minnessjukdomar

Omkring 130 000 finländare beräknas lida av minnessjukdomar. Minnessjukdomar förekommer främst hos äldre, men även bland personer i arbetsför ålder har antalet diagnoser ökat. När befolkningen blir äldre kommer minnessjukdomar att bli vanligare, och diagnostisering och behandling av minnessjukdomar hör därför till Mehiläinens tjänster.

Grundläggande information om minnessjukdomar

  • Den vanligaste minnessjukdomen är Alzheimers sjukdom. Behandlingen av denna sjukdom är effektiv om den inleds i tid.
  • Andra viktiga minnessjukdomar är vaskulär kognitiv störning, som beror på problem med hjärnans blodcirkulation, Lewykroppsdemens och pannlobsdemens.
  • Demens är inte en sjukdom, utan ett syndrom, där den bakomliggande orsaken ofta är Alzheimers sjukdom eller någon annan sjukdom som försämrar hjärnans funktion.
  • Exempelvis sömnlöshet och trötthet, stress, utbrändhet, depression, smärta, alkoholanvändning och många mediciner kan ge upphov till tillfälliga minnesproblem.
  • Minnesproblem hos personer i arbetsför ålder bör utredas, så att man kan utesluta organiska hjärnsjukdomar och ordna en lämplig vård.

Läs mer om våra experter på minnessjukdomar och boka tid

Nästan alla Mehiläinens verksamhetsställen erbjuder tjänster som anknyter till minnessjukdomar. Hos oss finns experter som är specialiserade på minnessjukdomar:

  • allmänläkare
  • specialistläkare
  • minnesskötare
  • psykologer

Beroende på vilken hjälp du behöver kan du välja att besöka en läkare som är specialiserad inom minnessjukdomar eller exempelvis en sjukskötare. Om du är oroad över ditt eget minne kan du prata med en minnesskötare eller en psykolog, som vid behov kan kartlägga dina minnesfunktioner med hjälp av exempelvis ett CERAD-test. Om du misstänker att du har en minnessjukdom eller redan har fått en diagnos bör du vända dig till en läkare med kunskap om utredning och behandling av minnessjukdomar. Mehiläinens specialistläkare inom geriatri och neurologi gör minnesundersökningar för att diagnostisera eventuella minnessjukdomar och utarbetar en individuell vårdplan för varje patient.

Boka tid hos vår expert, som hjälper dig att välja rätt specialist.

Minnet och B12-vitamin

Brist på B12-vitamin är vanligt bland personer över 60 år, men bara ungefär vart femte fall är diagnostiserat. Till de vanligaste symtomen hör ospecifika och lindriga neurologiska eller psykiska störningar. Vid neurologiska symtom och minnesstörningar måste B12-situationen säkerställas.

Hur tar man hand om sitt minne?

Lyssna på en intervju (från våren 2015, på finska) med Ari Rosenvall, specialistläkare inom allmänmedicin, om hur stress påverkar minnet och hur man kan ta hand om sitt minne. Hör också hur man kan känna igen symtom på minnessjukdom och hur minnessjukdomar behandlas.

Specialister och verksamhetsställen

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.1
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el