Minnestester

Det finns olika typer av minnestester och undersökningar som hjälper till att fastställa de möjliga orsakerna till minnesproblem.

Behandling av begynnande minnessjukdomar börjar i allmänhet med minnesundersökningar, som används för att utreda minnesymtom. Till exempel de första symtomen på Alzheimers sjukdom är oftast störningar i närminnet. De kartläggs med minnestester och undersökningar. Vid minnesundersökningarna utreds minnets tillstånd med hjälp av minnestester, samtal och kartläggning av minnessymtomen med kunden. I samband med detta görs en detaljerad anamnes, dvs. görs ingående anteckningar om patientens sjukdomshistoria.

När är det dags för minnesundersökningar?

  • du eller dina närstående misstänker minnesnedsättning
  • minnesproblemen utvecklas, det blir vanligare att glömma viktiga saker, det förekommer minnesluckor
  • funktionsförmågan eller förmågan att klara sig i vardagen på egen hand blir sämre av en okänd orsak
  • det sker förändringar i personligheten eller beteendet
  • förvirringstillstånd till exempel i anslutning till operation eller infektion
  • även vid lindriga minnesproblem är det bra att gå till minnesundersökningar, särskilt om det finns minnesjukdomar i den närmaste släkten

Minnestestet CERAD

Minnestestet CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease) är en serie av uppgifter som görs vid minnesundersökningar. Testet ger information om huruvida det finns orsak att misstänka en begynnande minnessjukdom, t.ex. Alzheimers sjukdom. Testet är ett moment vid diagnosticeringen av minnessjukdomar.

Uppgiftsserien CERAD bedömer de kognitiva funktionerna: omedelbart och fördröjt återkallande, gestaltning av saker, språklig förmåga och grundläggande funktioner, såsom nämnande. I serien finns också rituppgifter för att bedöma det visuella minnet.

På Mehiläinen görs minnestester av minnesskötare, psykologer och specialistläkare (neurologer och geriatrer). Det behövs ingen remiss till CERAD-minnesundersökningen. Undersökningen tar cirka 30 minuter.

Minnestestet MMSE

Mini Mental State Examination (MMSE) är ett kort och begränsat screeningstest för minnet och informationshanteringen. Med testet är det möjligt att särskilja personer som har ett friskt minne eller lindrig minnessjukdom från personer som har medelsvår eller svår minnessjukdom. Ensam kan testet användas främst för att följa upp utvecklingen av en minnessjukdom som redan konstaterats. Den är också en del av CERAD-uppgiftsserien, som är mer omfattande och som också avslöjar lindriga minnesrubbningar.

Minnestestet MOCA

Det finns ett mycket kort och begränsat minnestest, MOCA (Montreal Cognitive Assessment), som används för att screena och hitta rubbningar i minnet och informationshanteringen.

Neuropsykologisk undersökning

En grundligare utvärdering av minnets och informationshanteringens tillstånd kan fås genom en neuropsykologisk undersökning, som varar i några timmar. Utifrån den neuropsykologiska minnesundersökningen gör neuropsykologen upp ett utlåtande och beskriver situationen. En undersökning av detta slag är ofta nödvändig vid utredning av lindriga minnessymtom eller till exempel vid bedömning av arbetsförmågan hos en person i arbetsför ålder.

Bilddiagnostik vid undersökningen av minnessjukdomar

Bilddiagnostik (vanligen magnetkameraundersökning av hjärnan) behövs alltid vid undersökningen av misstänkt minnesjukdom. Syftet med undersökningen är att hitta tecken på minnessjukdom (även lindrig) och att utesluta andra orsaker som kan orsaka nedsättning av minnet eller informationshanteringsförmågan, till exempel normaltryckshydrocephalus (en störning i cerebrospinalvätskans cirkulation) eller ett kroniskt subduralhematom (långsam blödning under den hårda hjärnhinnan).

Bilddiagnostik stödjer inte nödvändigtvis diagnosen för alla minnessjukdomar, men även i då behövs dessa undersökningar för att utesluta sekundära orsaker som försämrar minnet. Dessutom finns det särskilda bilddiagnostiska metoder (t.ex. PET och SPET), med vilka det är möjligt att undersöka hjärnans blodcirkulation och ämnesomsättning, i vilka det är möjligt att observera tecken på vissa minnessjukdomar.

Läs mer:

Godartad glömska eller begynnande demens? (på finska)

Demens (på finska)

Alzheimer (på finska)

Specialister och verksamhetsställen

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.1
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el