Minnestestning (CERAD)

Minnesstörningar är det första symptomet för många hjärnsjukdomar. Oftast är det patienten själv eller någon närastående som misstänker minnesstörningar.

Expertisgruppen för Finlands minnesundersökningsenheter rekommenderar att man använder den kognitiva uppgiftsserien CERAD (CERAD = Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease), som är utvecklad i USA för bedömning av minnesstörningar och tidiga skeden av demens. Uppgiftsserien lämpar sig speciellt bra för tidig identifiering av Alzheimers sjukdom. En läkarremiss krävs för undersökningen.

Specialister och verksamhetsställen

Ulla Ellfolk
Neuropsykologian erikoispsykologi, FT
Päivi Hartikainen
LT, Dosentti, Neurologian erikoislääkäri
Harri Hirvonen
LT, Neurologian erik.lääkäri
9.9
Tuire Husu
Työterveyshoitaja
9.4
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 15
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*