Minnestestning (CERAD)

Minnesstörningar är det första symptomet för många hjärnsjukdomar. Oftast är det patienten själv eller någon närastående som misstänker minnesstörningar.

Expertisgruppen för Finlands minnesundersökningsenheter rekommenderar att man använder den kognitiva uppgiftsserien CERAD (CERAD = Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease), som är utvecklad i USA för bedömning av minnesstörningar och tidiga skeden av demens. Uppgiftsserien lämpar sig speciellt bra för tidig identifiering av Alzheimers sjukdom. En läkarremiss krävs för undersökningen.

Specialister

Jukka Loukkola
Neuropsykologi
Raija Rahnasto
Työterveyspsykologi
Toni Huttunen
Neurologian erikoislääkäri
Sari Rastas
LT, eMBA, neurologian erikoislääkäri
9.8
Se andra specialister