Är du arbetsplatsens stjärna eller byracka? – Så här agerar du ansvarsfullt i arbetsgemenskapen

Blogg 18.5.2018

Under vår aktiva tid tillbringar vi närmare en tredjedel av vårt liv på arbetsplatsen, och därför är det inte alls irrelevant hur det är på arbetsplatsen. En välfungerande arbetsgemenskap är produktiv och effektivt, men ökar också de anställdas välbefinnande. Organisationens ledning har till uppgift att skapa förutsättningar för framgångar, men välbefinnande i arbetet skapas genom ansvarsfullt beteende, och det är allas vår uppgift.

Företagspsykologens arbete är intressant också för att man får bekanta sig med många slags arbetsgemenskaper och kika bakom kulisserna. Organisationernas ramar och branscher kan vara olika, men de mänskliga relationerna på arbetsplatsen är i allmänhet rätt lika varandra.

Å andra sidan kan arbetsgemenskaperna skilja sig mycket från varandra i fråga om hur mycket och vilket slags uppförande de tolererar av medlemmarna. Ett mustigt språk med glimten i ögat hör till vissa gemenskaper och är ett sätt för att få utlopp för stressen. På de flesta arbetsplatserna är man dock återhållsamma när det gäller uppförande och känslouttryck, på finländskt vis.

Spelreglerna på arbetsplatsen är inte självklara

Vi börjar med grunderna. Jag har medverkat med många arbetsgemenskaper för att skapa s.k. spelregler för arbetsplatsen. I nästan alla nämns det att man ska komma ihåg att hälsa, tacka, ta hänsyn, involvera (t.ex. be att komma med på lunch) och lyssna. Grundläggande uppförandekoder som tyvärr inte förverkligas överallt.

Har du någonsin varit på ett möte där deltagarna ombeds ta ställning, men ingen säger något, och väl ute i korridoren eller kafferummet börjar ett otyglat eftersnack och gnäll? Detta om något är ansvarslöst uppförande på arbetsplatsen. Likaså att förslag skjuts ner, men man kommer inte med några alternativa metoder eller lösningsförslag. Ansvar innebär också att när besluten väl har fattats, så engagerar man sig i dem och följer dem och gör inget aktivt eller passivt motstånd som försämrar välbefinnandet inom arbetsgemenskapen.

Börja med att ”skryta bakom ryggen”

Skvaller, rykten och att tala bakom ryggen är också något som förekommer i korridorerna och små grupper – det är mycket skadliga saker som stjäl tid och energi från det egentliga arbetet. Ansvarsfullt beteende är att kontrollera fakta och fundera över vilka saker som det är nödvändigt och konstruktivt att berätta vidare. Jag gillar Ben Furmans begrepp ”berömma bakom ryggen”. Det är det som vi borde syssla med, inte tala illa. En rakryggad finländare tar också upp missförhållanden med de delaktiga i situationer där ynkryggar tiger. När det gäller feedback kan man säga att vi vill alla utvecklas, men om vi inte vet att vi agerar fel eller dåligt, så kan vi inte heller bli bättre. Saklig feedback som ges med respekt är alltid en gåva till mottagaren, och ett mycket ansvarsfullt beteende från givarens sida.

Tror du dig vara en bra människokännare?

Alltför ofta inbillar vi oss att vi är goda människokännare och tror oss veta vad andra tänker, känner eller behöver. Vi tolkar det som andra säger eller lämnar osagt, gester och miner, drar slutsatser och kan bli stötta – ofta helt utan orsak. Ansvarsfullt beteende är att reda ut saken och fråga om det finns något som är oklart, något som man undrar över eller något som man inte får ur tankarna. Om det som någon annan gör eller säger är irriterande eller kränkande är det också viktigt att ta upp saken direkt och uppriktigt med den berörda personen, och inte gå bakom ryggen på en tredje part eller ruva på saker, då de bara blir större i sinnet.

Det är fint om jobbkompisar kan bli vänner, men även om man inte ens gillar en jobbkompis särskilt mycket, så kan man fortfarande uppskatta honom eller henne som en bra anställd. Man borde kunna arbeta med alla, även om man inte har något annat gemensamt. Även i övrigt är det viktigt att kunna skilja saker och människor från varandra. Visserligen är personkemin inte alltid kompatibel, men ofta är det process-, roll- och operativa konflikter eller missförstånd som ligger bakom konflikter. En ansvarsfull medarbetare kan hantera saker som saker och skyller inte på personer, utan strävar efter lösningar. Å andra sidan kan han eller hon också skilja sakerna från sin egen personlighet och tar inte åt sig när jobbärenden behandlas.

Avslutningsvis återkommer jag till att arbetsplatserna är till för arbete. Den allra bästa ansvarsfullheten är att man utför sitt arbete så väl som möjligt och hjälper hela arbetsgemenskapen i att nå gemensamma mål. Den där NÅGON på arbetsplatsen kan vara just du.

En ansvarsfull medarbetare:

  1. Är artig och tar hänsyn till andra
  2. Framför sina åsikter, är lösningsorienterad och engagerad i gemensamma beslut
  3. Ger och tar emot feedback konstruktivt
  4. Utreder oklara saker och skiljer på saker och människor
  5. Utför sitt arbete väl och sköter sin andel av gemensamma saker

*) Frågan ”stjärna eller hund” är en hänvisning till Boston Consulting Groups berömda matris.

Skribenten är ekonomie och psykologie magister, ansvarig företagspsykolog inom Mehiläinens Arbetslivstjänster Maaret Punto.