Hur kan vi ta hänsyn till de psykologiska basbehoven på arbetsplatsen?

Blogg 8.6.2021

Det är viktigt att tillfredsställa de psykologiska basbehoven samhörighet, kompetens, frivillighet samt att få hjälpa andra även på arbetsplatsen för att människan ska må bra. Vad kan vi göra för att ta hänsyn till de psykologiska basbehoven på arbetsplatsen?

Alla har vi ett behov av att vara en del av en grupp och få dela gruppens värderingar. Här är det fråga om att få känna samhörighet. Enligt mig är det viktigt att se till att även sådana personer som har mycket självständiga arbetsuppgifter och en stark förmåga att kunna leda sig själva upplever att de är en betydelsefull del av arbetsgemenskapen. Det kan krävas att chefen medvetet ”tar med” dessa personer i till exempel olika projektgrupper eller projekt.

Kompetens innebär att var och en av oss vill känna sig bra på något. Det är viktigt att chefer ger positiv respons genast för väl utfört arbete. Det här ökar arbetstagarens känsla av kompetens och den motivation och det välbefinnande som uppstår inombords. Frivillighet och möjlighet att påverka sitt arbete har hög prioritet för att de anställda ska orka. Dessa har betydelse i synnerhet för att förebygga utbrändhet.

Vi har alla ett medfött behov av att bli sedda. Som vuxna vill vi bli sedda som make, maka och vänner. Det har en stor betydelse att bli sedd även på arbetsplatsen. Det här är något som vi alla kan påverka som kollegor och chefer. Det är viktigt att vi kommer ihåg att trots att vi alla är olika vill var och en av oss bli sedd.

Som anställda kan vi alla uppmärksamma våra kollegor genom att ge varandra respons. Genom att ge respons gör vi samtidigt någonting gott för den andra. Det i sin tur tillfredsställer vårt eget psykologiska basbehov att få hjälpa andra.

Vi gör alla klokt i att fundera på vad vi som kollegor eller chefer kan göra för att tillfredsställa dessa psykologiska basbehov i vardagen. Ofta är det fråga om väldigt små, men för stunden betydelsefulla vardagliga ord eller handlingar. Samma regler gäller både på arbetsplatsen, hemma och på fritiden till exempel i hobbyverksamhet.

Chefens viktigaste uppgift är att skapa ett psykologiskt tryggt arbetsklimat. I en trygg miljö är det möjligt att tillfredsställa de psykologiska basbehoven, vilket leder till motivation som kommer inifrån, hälsa och goda prestationer.

Tuomas Grönman som har skrivit blogginlägget arbetar som företags- och idrottspsykolog på Mehiläinen.