För media

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsovårdstjänster, som erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster i Finland och internationellt. 113-åriga Mehiläinen är en växande vägvisare som snabbt utvecklas inom sitt område. Företaget satsar på digitaliseringens möjligheter samt effektivitet och kvalitet i vården inom alla sina affärsområden.

Mehiläinen betjänar årligen 2,1 miljoner kunder och tjänsterna på 820 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 33 000 anställda och yrkesutövare. Internationellt erbjuder Mehiläinen hälsotjänster i Sverige, Tyskland och Estland samt digitala programvarulösningar för hälso- och sjukvård genom dotterbolaget BeeHealthy.

Vi hjälper dig gärna!

Våra experter inom olika områden står till tjänst för expertintervjuer. Kontakta kommunikationsavdelningen för att hitta rätt person.

Vi producerar också aktuell information och pressmeddelanden om social- och hälsovårdens olika områden samt beaktar pressens behov i frågor som rör vår bransch och vårt företag.

Kontaktuppgifter för media

Kommunikation
Laura Martinsuo
Kommunikationsdirektör

Salla Tähtinen
Kommunikationschef

Minna Kontulainen
Kommunikationsspecialist

Tfn 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) (växel)
E-postadressen i formen fornamn.efternamn@mehilainen.fi eller viestinta@mehilainen.fi

Logotyper för användning i media

Kontakt: markkinointi@mehilainen.fi

Läs mer