För media

Mehiläinen är en traditionell men snabbt växande aktör som ständigt utvecklas, och därför är vi en viktig vägvisare inom utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinen sysselsätter över 18 800 experter inom hälsa och välbefinnande. Hörnstenarna i vår kommunikation är expertis, öppenhet och aktivitet.

Vi hjälper dig gärna!

  • Våra experter inom olika områden står till tjänst för expertintervjuer. Kontakta kommunikationsavdelningen för att hitta rätt person.
  • Vi producerar också aktuell information och pressmeddelanden om social- och hälsovårdens olika områden samt beaktar pressens behov i frågor som rör vår bransch och vårt företag.

Kontaktuppgifter för media

Kommunikation
Laura Martinsuo
Kommunikationsdirektör

Minna Kontulainen
Kommunikationsspecialist

Tfn 010 4140 112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) (växel)

E-postadressen i formen fornamn.efternamn@mehilainen.fi eller viestinta@mehilainen.fi

Logotyper för användning i media

Kontakt: markkinointi@mehilainen.fi