Sterilisering av män, vasektomi

Syftet med vasektomi, det vill säga sterilisering av män, är att göra mannen permanent ofruktsam. Sterilisering, det vill säga att skära av sädesledarna, är en säker och mycket tillförlitlig preventivmetod. Det är ett enkelt ingrepp och påverkar varken hälsan eller sexlivet.

Läs mer: Sterilisering av kvinnor (på finska)

Begäran om sterilisering

1. I Finland fyller man i en ansökan om sterilisering. Om kunden har fyllt 30 år eller är förälder till minst tre barn räcker ett utlåtande från den läkare som utför ingreppet.

2. Före ingreppet får du på läkarmottagning information om betydelsen och effekterna av en sterilisering. Du hittar de av våra läkare som svarar för vasektomi på sidan Läkare , där du kan begränsa din sökning till exempel enligt stad eller läkarcentral. Invånare inom HUS-området kan ansöka om vasektomi med kommunens servicesedel.

3. I samband med läkarbesöket kan du komma överens om en lämplig tid för ingreppet. Det lönar sig att boka tiden så, att du får tillräckligt med tid att återhämta dig. Vanligtvis krävs ingen egentlig sjukledighet med undantag för dagen för ingreppet.

4. Det är möjligt att före steriliseringen lämna sädesvätska i Mehiläinens spermabank Felicitas med tanke på senare användning. Kom överens om detta genom att ringa vårt kundtjänstnummer, den läkarcentral som utför ingreppet eller dess spermalaboratorium.

Sterilisering av män, ingreppet

Ingreppet utförs vanligtvis med lokalbedövning. Man kan få lugnande medel före ingreppet.

Vid ingreppet skärs sädesledarna av via små snitt i övre delen av pungen så, att spermierna inte längre kan komma förbi den kapade delen.

Sädesvätskan och utlösningen förblir som tidigare, ingreppet inverkar endast på fortplantningsförmågan.

Behandling efter steriliseringen

Vid steriliseringen läggs kompresser på snitten och de kan avlägsnas följande dag. Suturerna smälter av sig själva inom 1–2 veckor.

På dagen för ingreppet hålls såren torra, men från och med följande dag kan man tvätta sig normalt. Undvik att bada bastu, bada i badkar och simma i några veckor.

När bedövningen släpper kan det förekomma lindrig smärta i såren som vid behov kan lindras med värkmedicin. Smärtan i såren kan även lindras med hjälp av åtsittande kalsonger. Det kan även förekomma svullnad och blåmärken, men de försvinner inom cirka en vecka. Pungen kan vara känslig för beröring i några dagar. Det lönar sig att undvika kraftig belastning och långvarigt sittande under de första dagarna.

För att säkerställa steriliseringen rekommenderas att sädesvätskan analyseras i ett laboratorium efter 12 veckor. I övrigt krävs ingen separat efterundersökning.

Preventivmedel efter mannens sterilisering

Sexlivet kan återupptas cirka en vecka efter steriliseringen. Preventivmedel bör användas tills dess att spermierna som finns lagrade i sädesblåsorna har försvunnit från sädesvätskan. Detta tar 12 veckor.

Det är viktigt att komma ihåg att sterilisering endast är en preventivmetod. Den skyddar inte mot könssjukdomar och därför bör man använda kondom vid samlag.

Återställande av sterilisering

Syftet med sterilisering av män är att göra mannen permanent ofruktsam, vilket innebär att var och en som lämnar in en begäran om sterilisering bör överväga saken omsorgsfullt på förhand. Även om man på kundens begäran kan försöka återställa sädesledarna är det tvivelaktigt att fertiliteten återställs.

Eventuella komplikationer

Kontakta läkare om

  • det uppkommer svullnad och intensiv värk i sårområdet eller pungen
  • värken och svullnaden ökar senare
  • det konstant rinner vätska från såret
  • du har över 38 grader feber

I de kapade sädesledarnas ändar kan bildas små ärrknölar som kan kännas med fingrarna men som är ofarliga. Det är sällsynt att kapade sädesledare skulle väda ihop av sig själva.

Specialister och verksamhetsställen

Martti Ala-Opas
LKT,DOS, kirurgian-ja urologian erikoislääkäri
9.7
Harri Backman
Kirurgian ja urologian erikoislääkäri
9.9
Andrei Dejev
Urologian erikoislääkäri
9.6
Patrik Ehnström
LL, yleislääkäri, urologian erikoislääkäri
9.8