Mannens hälsa

Hos oss finner du de bästa experterna på mannens hälsa. Våra experter inom olika områden hjälper dig i frågor som rör mannens hälsa och ork. Välkommen till Mehiläinen!

Vi hjälper dig i alla frågor som rör mannens hälsa och ork

Mehiläinens urologer och allmänläkare kan hjälpa dig när du vill prata om hälsa och välbefinnande. Vid sidan av att behandla urinvägsbesvär är våra urologer erfarna även inom problem i intimområdet och sexualhälsa. Tveka inte att boka tid hos en urolog om du har urinvägssymtom, om du märker förändringar i dina testiklar eller könsorgan eller om du behöver hjälp med din sexualhälsa.

Var inte ensam med dina frågor utan boka tid via tidsbokningen på nätet eller Digikliniken, som är öppen 24/7. Du kan också boka tid genom att ringa 010 414 00 (0,084 €/min).

Hälsoundersökning för män

Hälsoundersökningen för män är ett hälsokontrollpaket som inkluderar laboratorietester, en mottagning hos sjukskötare och en personlig vårdplan.

Läs mer

Prostatatest

PSA-testet hjälper till att bedöma risken för prostatacancer och indikerar om eventuella ytterligare undersökningar behövs. PSA-testet kräver ingen särskild förberedelse.

Läs mer

Urologmottagning

Mehiläinens urologer är experter på behandlingen av mannens hälsa och erfarna även inom intimområdet och sexualhälsa.

Boka tid

Information om urinvägsbesvär

Behöver du information om prostataproblem? Har du ett mer frekvent, tvingande behov av att urinera eller ett försämrat urinflöde?

Läs mer

Man, ta också hand om hundens bästa vän (video på finska)

Urologerna kan hjälpa dig

Urologerna eller mannens läkare är yrkespersoner som är specialiserade på behandlingen av urinvägssjukdomar och problem i könsorganen. De är också erfarna inom problem i intimområdet och sexualhälsa.

Läs mer (på finska)

Snabbt till en allmänläkare

Allmänläkare i Mehiläinen hjälper till med alla hälsoproblem. Många hälsofrågor löses av en allmänläkare utan besök hos en specialistläkare.

Läs mer

Bekymmer eller sorg?

OÄr du orolig för din egen och/eller din närståendes ork? I Sköt om ditt eget välbefinnande-chatten får du samtalsstöd med låg tröskel för bekymmer och problem och hjälp med livshanteringen.

Läs mer

Omfattande tandundersökning

Vid en tandundersökning gör tandläkaren en bedömning av munnens och tändernas hälsotillstånd och du får snabbt och enkelt individuella instruktioner för munvård och ytterligare åtgärder

Läs mer

Fri från tobak

Fri från tobak-coachningsprogrammet hjälper dig att sluta röka. När du har fattat beslutet kan du med coachningens hjälp avstå från tobak samt få stöd och råd för att hålla fast vid ditt beslut.

Läs mer

Funderar du över din alkoholkonsumtion?

Coachningsprogrammet Drick mindre hjälper dig att minska din alkoholkonsumtion. Under coachningen får du en gång i veckan information om alkoholens effekter på din hälsa och välbefinnande samt sätt att minska alkoholkonsumtionen.

Läs mer om coachningsprogrammet

Misstänker du sömnapné?

Sömnapné avser sömnstörande andningsproblem eller -avbrott. Obehandlad sömnapné belastar kroppen och ökar risken för många olika sjukdomar.

Läs mer (på finska)

Spermaanalys

Spermaanalys används för att bestämma spermiernas fortplantningsförmåga. Felicitas Mehiläinens spermalaboratorium undersöker i spermaprovet antalet spermier, deras rörlighet, struktur och möjliga antikroppar.

Läs mer

Donation av könsceller

För många barnlösa människor är donerade könsceller det enda alternativet för att få ett barn och att redan få en spermadonator är livsförändrande.

Läs mer

Hjälp och stöd vid infertilitet

Felicitas Mehiläinens professionella experter erbjuder hjälp och stöd i alla frågor som rör infertilitet – individuellt, med beaktande av vars och ens situation.

Läs mer

För vuxna män kan för trång förhud orsaka inflammationssymtom, försvåra urineringen och kan dessutom försvåra sexuellt umgänge. Det finns hjälp för trång förhud.

Läs mer

Är du utmattad och trött hela tiden? Upplever du sexuell olust? Symtomen kan bero på testosteronbrist.

Läs mer om behandlingen av testosteronbrist

Misstänker du en hudsjukdom, lider du av hudsymtom eller har du märkt några nya eller misstänkta hudförändringar? Du kan få hjälp med dina frågor från våra hudläkare.

Läs mer

Erektionsstörningar är ett allmänt besvär och kan påverka en mans hälsa på många olika sätt.

Läs mer

Trång förhud, eller fimos, är ett vanligt tillstånd. Andra vanliga problem med förhuden är olika inflammationer och utslag.

Läs mer

En förstorad prostata är en vanlig orsak till urineringsproblem. Prostatan börjar växa efter 40 års ålder.

Hur visar sig symtomen på prostatahyperplasi och hur kan det behandlas?

Läs mer

Misstänker du prostatacancer eller har du urineringsproblem? Bli inte ensam och grubbla över prostataproblem. Var därför inte blyg eller fördröj ditt läkarbesök, utan informera din läkare om dina symtom i tid.

Läs mer

Har du lagt märke till något ovanligt med dina testiklar? En förstorad eller på annat sätt symtomatisk testikel är alltid en bra anledning att söka läkarvård. När den behandlas i tid är prognosen för testikelcancer nästan alltid god, eftersom upp till 95 procent av dem som diagnostiseras med testikelcancer botas helt. Berätta för din läkare om dina symtom i tid.

Läs mer

Sexualitet och som dess grund önskan om känslomässig anknytning och intimitet är centrala egenskaper under hela livet.

Ju lyckligare äldre människors sexliv är, desto mindre samlagsorienterat är det. Närhet, beröring, användning av händer på både den andras och ens egen kropp och särskilt oralsex ger lycka utöver samlag. Det vill säga modet att förverkliga sin sexualitet så mångsidigt som möjligt.

Läs mer

Upplever du glasögon som störande? Är du trött på att använda glasögon och kontaktlinser och det besvär och kostnader som hör samman med att införskaffa dem?

Eller har du lagt märke till synförlust? Skulle du vilja se bra med dina egna ögon?

Våra ögonläkare och ögonkirurger hjälper dig och kartlägger din situation individuellt.

Läs mer

Syftet med vasektomi, det vill säga sterilisering av män, är att göra mannen permanent ofruktsam. Sterilisering, det vill säga att skära av sädesledarna, är en säker och mycket tillförlitlig preventivmetod. Det är ett enkelt ingrepp och påverkar varken hälsan eller sexlivet.

Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdomar räknas som folksjukdomar i Finland och de drabbar i synnerhet män över 55 år.

En del sjukdomar kräver ingripande innan någonting betydande eller katastrofalt inträffar.

Ibland räcker det med att följa med läget och eventuella symtom. Ofta kan en sund livsstil hjälpa och förebygga insjuknande.

Läs mer

Njursten innebär uppkomsten av en eller flera fasta objekt i urinvägarna, det vill säga njurbäcken, urinledare, urinblåsa och ibland urinröret, som blockerar flödet av urin eller orsakar andra symtom. Njursten är vanligast hos medelåldersmän.

Läs mer

Läs mer