Prostatit – besvärligt och långvarigt

Det finns åtminstone fyra olika undertyper av prostatit. Endast cirka 10 procent av sjukdomsfallen kan bevisas vara orsakade av bakterier. Den allra vanligaste formen är kronisk, det vill säga långvarig, prostatit utan bakteriefynd.

Prostatan finns djupt inne i bäckenbotten. Dess uppgift är att utsöndra en del av sekretet i sädesvätskan och även lagra dessa. Hos en vuxen man väger prostatan cirka 20–25 gram. Storleken ökar med åldern.

Trots att prostatit är en vanligt förekommande sjukdom är den inte särskilt känd. I Finland drabbas uppskattningsvis cirka 14 procent av männen. Märkbart många patienter insjuknar minst en gång i livet på nytt. En yngre man kan insjukna i prostatit på samma sätt som en äldre, även om sjukdomen är mer allmänt förekommande vid högre ålder.

Det finns åtminstone fyra olika undertyper av prostatit. Endast cirka 10 procent av sjukdomsfallen kan bevisas vara orsakade av bakterier. Den allra vanligaste formen är kronisk, det vill säga långvarig, prostatit utan bakteriefynd.

Akut prostatit är en akut sjukdom, ofta med feber och kraftiga symtom vid urinering samt buksmärta som strålar ut mot könsorganen.

Man känner huvudsakligen inte ännu till hur kronisk prostatit uppstår. Det har forskats synnerligen lite om detta. Det finns flera olika teorier om vad som orsakar prostatit. Det kan eventuellt vara fråga om en så kallad autoimmun reaktion, där kroppen i sig orsakar en inflammationsreaktion. Å andra sidan kan man tänka sig att urinen strömmar tillbaka från urinröret till prostataledarna, vilket orsakar en kemisk vävnadsirritation. Strukturella och funktionella hinder för urinströmmen kan bidra till att man insjuknar.

Oberoende av vad som startar inflammationsprocessen leder denna ofta till svullnad i vävnaden och nedsatt syreupptagning i vävnaden samt olika skador på lokal cellnivå, orsakade av inflammationsreceptorer.

Symtom vid prostatit

Symtomen vid kronisk prostatit kan vara mycket mångsidiga. De utvecklas långsammare än vid akut prostatit. Symtomen kan variera från man till man och även från ett insjuknande till ett annat hos samma individ. De vanligaste är urineringsbesvär, tätare behov av att urinera, sveda vid urinering och svårt att urinera. Prostatit kan påminna om könssjukdomar genom att bland annat orsaka klåda och sveda i urinröret eller dess öppning. Det vanligaste symtomet är värk i nedre delen av buken och som strålar ut mot testiklarna, mellangården, lårens insida, ljumskarna och till och med korsryggen. Smärtan är svår att lokalisera.

Prostatit kan även påverka sexlivet genom att orsaka smärta vid utlösning eller erektionsstörningar. Blod i sädesvätskan kan också vara ett tecken på prostatit. Kronisk smärta gör ingen på gott humör, den ökar risken för depression och annan irritation. Prostatit och särskilt smärtan kan vara från veckor till flera månader. Hos vissa män blir mottagligheten för sjukdomen permanent.

De vanligaste symtomen utgör grundpelarna för en diagnos. Prostatan känns ofta öm vid en undersökning via ändtarmen. Det finns inget egentligt laboratorieprov som skulle kunna ange vilken sjukdom det är frågan om. Vanliga blodprov som anger infektion är inom gränserna för referensvärden. Urinprovet är rent. Prostatit kan höja PSA-värdet rejält och då kan det av misstag uppstå misstanke om prostatacancer, särskilt om det är frågan om en man under 50 år. Det rekommenderas allmänt att man genomför ett test med att massera prostatan för att påvisa bakterier, men i praktiken är detta svårt att genomföra på en vanlig mottagning. Man kan även avskilja bakterier från sädesvätskan. De vanligaste bakterierna är kolibakterier, enterokocker och stafylokocker. Ibland kan det vara svårt att tolka resultaten. Det är alltid inte klart vilket resultat som är verkligt viktigt.

Värme förebygger prostatabesvär

Behandlingen av prostatit grundar sig i stor omfattning på erfarenhetsbaserad information, det finns inget målinriktat läkemedel. Värme och varma kläder hjälper. Det lönar sig att slå på sätesvärmaren i bilen. Alla slags värmeförpackningar är till nytta. Varma sittbad rekommenderas. Få patienter har längre ett badkar hemma.

Enligt vårdrekommendationerna ska man fortfarande använda antibiotika vid symtom på prostatit. En lämplig antibiotikabehandling är flera veckor lång. Av någon orsak får varannan patient hjälp av antibiotika, oberoende av om man har kunnat påvisa bakterier eller inte. Det har även riktats mycket kritik mot nödvändigheten av antibiotika. Antibiotika har eventuellt mekanismer som påverkar inflammationer än att enbart eliminera bakterier.

Alfablockerare lindrar spänningar i mellangården. De har visat sig ha effekt särskilt vad gäller att lindra urineringsbesvär. Ett minskat tryck i prostatans vävnad torde även gör det enklare för antibiotikan att nå fram till prostatan.

Behandling av prostatit

Antiinflammatoriska läkemedel är en konventionell metod för behandling av prostatit. De lindrar inflammationen genom att förhindra uppkomsten av inflammationsreceptorer i vävnaderna. De lindrar smärtan och svullnaden i vävnaderna. Vid långvarig smärta är effekten dock inte tillräcklig. Det är uppenbart att långvarig smärta kan orsaka skador och funktionsstörningar i smärtnerverna och då kommer smärtan inte att upphöra.

Numera har man vid långvarig smärta, utöver traditionella smärtmediciner, även börjat använda läkemedel mot nervskador, till exempel amitriptylin. Enligt min erfarenhet har pregabalin visat sig effektivt lindra smärta hos många personer som lider av kronisk smärta. Dessa läkemedel ingår i grupperna för antidepressiva och epilepsiläkemedel.

Läkemedel som minskar storleken på prostatan kan även hjälpa patienter med förstorad prostata. Effekten av dessa framgår dock först efter en flera månader lång behandling. Regelbunden tömning av prostatan genom ejakulation eller massage av prostatan lindrar symtomen hos en del av patienterna.

Man har även med varierande framgång använt andra läkemedel och behandlingsmetoder. Det finns inga tydliga bevis på effekten av giktmedicinen allopurinol. Fysioterapi kan användas för att ta bort spänningen i bäckenbottenmusklerna. Även bioflavonoider kan vara till viss hjälp. Olika slags operativa värmebehandlingar av prostatan kan endast rekommenderas från fall till fall. Övriga kirurgiska ingrepp är inte till hjälp om man inte kan påvisa något hinder för tömning av urinblåsan.

Vid genomförandet av en läkemedelsbehandling måste man vanligtvis använda en kombinationsbehandling och, om sjukdomen blir långvarig, skräddarsy behandlingen för att uppnå ett tillräckligt bra resultat.

Enligt erfarenhetsbaserad information skulle det vara bra att i förebyggande syfte undvika allt som är kallt. Dessutom kan vibrationer och långvarigt sittande göra att symtomen uppstår. Simmande i kallt vatten och cykling rekommenderas inte.

Kronisk prostatit kan vara en påfrestande sjukdom, både fysiskt och psykiskt. Man har inte kunnat påvisa att prostatit skulle orsaka prostatacancer eller infertilitet. Man kan ha samlag, sjukdomen smittar inte. Med tanke på behandlingen av kronisk prostatit är en bestående vårdrelation mellan läkaren och patienten mycket viktig för att man via olika slags behandlingar ska hitta den som passar patienten bäst.

Läs mer:

Manlig hälsa

Prostatit (på finska)

Prostataförstoring (på finska)

Specialister och verksamhetsställen

Martti Ala-Opas
LKT,DOS, kirurgian-ja urologian erikoislääkäri
9.7
Harri Backman
Kirurgian ja urologian erikoislääkäri
9.9
Andrei Dejev
Urologian erikoislääkäri
9.6
Patrik Ehnström
LL, yleislääkäri, urologian erikoislääkäri
9.8