Stockholm3-prostatacancertest

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. I Finland diagnostiseras fler än 5 000 patienter med prostatacancer varje år.
Stockholm3-testet mäter risken för prostatacancer. Stockholm3-testet lämpar sig i första hand för män i åldern 50–70 år. Du kan begära Stockholm3-testet i vilket som helst av Mehiläinens laboratorium.

Så här bokar du ditt Stockholm3-test

Stockholm3-testet kräver inga speciella förberedelser såsom fasta. Testet kan utföras när som helst på dygnet. Du kan komma till Stockholm3-testet utan remiss från läkare.

Du kan boka tid via tidsbokningen på nätet till vilket av Mehiläinens laboratorium som helst. Se närmaste laboratorium och öppettider.

Boka tid

För vem är testet avsett?

  • Stockholm3-testet rekommenderas i första hand för män i åldern 50–70 år.
  • Testet lämpar sig för personer i åldern 45–50 år om de har en familjehistoria av prostatacancer eller en genetisk predisposition för prostatacancer.
  • För män i åldern 70–75 år är testet lämpligt om risken för prostatacancer tidigare har visat sig vara förhöjd och mannen är i ett bättre tillstånd än sin ålder.
  • Enligt läkarens gottfinnande kan också personer i andra åldrar ta provet.

Om du vill bli testad men är osäker på om testet lämpar sig för dig, lönar det sig att diskutera detta med din läkare.

Vad visar Stockholm-testet?

För Stockholm3-testet tas ett blodprov och försökspersonen får ge bakgrundsinformation.

  • Blodprovet används för att bestämma PSA, en prostataspecifik antigen, som är ett protein som produceras av prostataceller. Om detta värde är högre än 1,5 ug/l, kommer ytterligare proteinmarkörer och mer än 100 genregioner att fastställas.
  • Resultaten kommer att kombineras med den kliniska bakgrundsinformationen: ålder, prostatamedicinering, tidigare biopsier och en nära anhörigs prostatacancer.
  • Testresultatet visar den procentuella sannolikheten för prostatacancer som kräver behandling och verksamhetsanvisningar enligt den.
  • Om risken för prostatacancer är normal eller lägre än normalt rekommenderas ett nytt blodprov inom 2–6 år.

Testet har visat sig minska falska misstankar om prostatacancer och samtidigt identifiera fler cancerformer som kräver behandling jämfört med nuvarande klinisk praxis.

Stockholm3-testets pris

Stockholm3-testets pris är 324,80 €.

Priset inkluderar:

  • Blodprovstagning
  • Resultat och rekommendationer för uppföljning på MinMehiläinen-tjänsten

Priserna för ytterligare åtgärder kommer att fastställas i enlighet med de rekommendationer som ges separat.

Boka tid

Hurdana ytterligare undersökningar kommer att genomföras på grundval av testresultaten?

Ytterligare undersökningar inkluderar ett nytt test efter 2–6 år, ultraljud och palpation av prostata eller en magnetundersökning av prostata och biopsier. I Mehiläinen används den högklassiga magnetundersökningsmetoden med Stockholm3-testet.

Även om risken för prostatacancer på grund av Stockholm3-testet skulle vara högre än vanligt kan man undvika att ta biopsier med hjälp av noggranna magnetundersökningar. Om biopsierna tas blir det lättare än tidigare att rikta in dem med hjälp av högkvalitativa bilder och ett mindre antal biopsier kan tas.

Resultat av Stockholm3-testet

Resultaten av Stockholm3-testet sparas i MinMehiläinen-appen. Du kan använda MinMehiläinen i din mobil genom att ladda ner MinMehiläinen-appen. Du kan även använda nätversionen av MinMehiläinen på datorn.

Ladda ner appen MinMehiläinen i din iPhone 

Ladda ner appen MinMehiläinen i din Android-telefon 

ÖPPNA MINMEHILÄINEn

Stockholm3-testet vs. PSA-test

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. I Finland diagnostiseras årligen mer än 5 000 patienter med prostatacancer (källa: Cancerregistret).

Risken för cancer har tidigare bedömts främst genom ett PSA-test som görs från blodprov samt genom ultraljuds- eller andra bildundersökningar efter testet. Utöver PSA-testet kräver en adekvat diagnos ofta att ta biopsier.

Stockholm3-testet, som har utvecklats vid Karolinska Institutet i Stockholm, har visat sig minska behovet av magnetundersökningar och biopsier hos minst en tredjedel av patienterna eftersom testresultatet är mer exakt än PSA-testvärdet. Prostatacancer som kräver behandling upptäcks med hjälp av Stockholm3-testet i samma eller högre utsträckning än PSA-testet. Stockholm3-testet hjälper till att minimera onödiga misstankar om prostatacancer och utgör också ett pålitligt sätt att upptäcka cancer i ett tidigare skede.

Metoden testades först i Finland i Mehiläinens och Karolinska Institutets gemensamma Fin3-forskningsprojekt, med vilket testet så småningom togs till bredare användning.

Eftersom PSA-värdet kan vara förhöjt även utan cancer tas biopsier från prostatan i onödan från många män. Att ta biopsier är inte riskfritt och åtgärden orsakar obehag och extra kostnader. Med PSA-tester, å sin sida, hittas inte alla cancerformer i tid eftersom en person kan ha cancer även om PSA-värdet är normalt eller endast lite förhöjt. PSA-värdet kan vara detsamma hos två män, även om den ena har cancer och den andra inte.