Järnbrist, anemi och ferritin

Den lilla blodbilden (B-PVKT) ger omfattande information om kroppens situation, till exempel blödningar, inflammationer, störningar i blodbildningen och om många faktorer i anslutning till näring. Särskilt bland växande kvinnor i fertil ålder och bland uthållighetsidrottare är järnbrist vanligt förekommande och försvagar prestationsförmågan märkbart genom att orsaka anemi, det vill säga en låg hemoglobinhalt. Järn behövs för att kroppen ska kunna bilda tillräckligt med hemoglobin, men järnbrist syns endast med fördröjning som anemi i blodbilden.

Uppkomsten av järnbrist och anemi

Järnbrist uppkommer vanligen till följd av riklig menstruation eller andra blödningar (hemorrojder, magsår eller annan blödning i mag-tarmkanalen), men även vid omfattande förbrukning, till exempel till följd av belastning på en uthållighetsidrottare och otillräckligt järnupptagning (till exempel upptagningsstörningar, medicinering, specialdieter, vegetarianer). Om järnbristen inte korrigeras blir tillverkningen av blodceller och hemoglobin lidande och slutligen konstateras anemi. Vid järnbristanemi är de röda blodkropparna små och färglösa och dessa typiska fynd på järnbrist syns i den lilla blodbilden.

Den anemi som syns i blodbilden kan även bero på brist på vitamin B12 och folsyra och detta kan orsakas av upptagningsstörningar eller viss läkemedel och ibland även brist på näring. Vid brist på dessa vitaminer är de röda blodkropparna dock stora och även om man samtidigt konstaterar anemi kan man enkelt genom en analys av den lilla blodbilden utesluta järnbrist.

Anemi orsakad av järnbrist kan säkerställas genom att konstatera låg ferritinhalt och vid behov även förhöjd mängd transgerrinreceptorer (S-TfR) som hjälper till att binda järn.

Ferritin – mätare av kroppens järnlager

Genom att analysera ferritinhalten (S-Ferrit) kan man påvisa ett lågt järnlager före en egentlig anemi. Ferritin anger kroppens järnlager och en person kan ha symtom på järnbrist (till exempel trötthet, blekhet, andfåddhet, håravfall) redan när halten närmar sig den undre gränsen för normal halt. Normalt ferritin betyder dock inte alltid att kroppen har ett tillräckligt järnlager, eftersom ferritinhalten även ökar vid akuta och kroniska infektionssjukdomar (till exempel vissa skeden av ledgångsreumatism).

Det finns skäl att korrigera en låg ferritinhalt eller en halt nära den undre gränsen för referensvärdet när eventuella andra orsaker till järnbristen har uteslutits.

Att korrigera järnbrist

En mångsidig kost och rött kött utgör grunden för förebyggandet av järnbrist, men korrigeringen av en tydlig järnbrist kräver medicinering, det vill säga järntabletter under flera månader. Mjölkprodukter försämrar och C-vitamin ökar upptagningen av järn från kosten. Därför lönar det sig också att ta järntabletterna med en vätska som innehåller C-vitamin.

Hur kommer jag till en undersökning?

Du kan låta mäta den lilla blodbilden och ferritin (B-PVKT och S-Ferrit) i ett laboratorium utan remiss. Du kan boka tid via tidsbokningen på nätet till vilket av Mehiläinens serviceställen som helst. Du får äta och dricka som vanligt före provet och det måste inte tas vid ett visst klockslag.

Priset på blodbild och ferritinundersökning

Prislistan för laboratorieundersökningar visar priset på de vanligaste proverna och undersökningarna utan FPA-ersättning.

Var får jag resultaten?

Resultaten av laboratorieundersökningarna kommer till MinMehiläinen och lagras där. Du kan använda MinMehiläinen via din mobil genom att ladda ner MinMehiläinen-appen från appbutiken. Du kommer till den datorbaserade MinMehiläinen-nätversionen här.

Specialister och verksamhetsställen

Jaana Myllylä
Laboratoriohoitaja
Birgit Asell-Johansson
Laboratoriohoitaja
Susanna Heikka
Laboratoriohoitaja, vastaanottosihteeri
Kristina Hotakainen
Laboratoriosektorin johtaja