Långtidsregistrering av EKG

Långtidsregistrering av EKG dvs. Holter-undersökning registrerar registrerar hjärtats elektriska aktivitet i 24 eller 48 timmar. Vanliga orsaker till undersökningen är rytmstörningar i hjärtat. Under lagringen av data kan personen som undersöks utföra aktiviter som normalt. För att utföra en långtidsregisterering av EKG behövs en läkarremiss. En specialist ger också sitt utlåtande efter undersökningen.

Personen som undersöks bär med sig en apparat som lagarar hjärtats rytm i 24 eller 48 timmar. På bröstkorgen fästs elektroder och apparaten lagrar hjärtfilm som lagras i ett digitalt minne. Personen som undersöks håller håller en s.k. symptomdagbok och skriver ner sina känningar som uppkommer under undersökningstiden.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä seurataan sydämen rytmiä vuorokauden ajan. EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä seurataan sydämen rytmiä vuorokauden ajan.

Specialister

Heikki Pärnänen
Lääket.lis
9.6
Kaj Groundstroem
Kardiologian erikoislääkäri
9.4
Olavi Parkkonen
LT, Yleislääkäri
Mikko Lavonius
LL, Lastentautien erikoislääkäri
Se andra specialister