Långtidsregistrering av blodtrycket (24 h)

En i en dygnsmätning av blodtrycket följer man med blodtrycket i 24 timmars tid. Vanligaste orsaker till undersökningen är misstanke av vitrocksblodtryck eller förhöjt blodtryck under natten. Andra orsaker till att undersökningen gör kan vara att blodtrycket är förhöjt och reagerar dåligt på vård. Med registereringen kan blodtryckets dygnsvariation utredas.

Förhöjt blodtryck ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar såsom exempelvis hjärnblödning, hjärtinfarkt, hjärtinsufficiens och njurinsufficiens. Hos största delen av befolkningen stiger blodtrycket med åldern. Flera olika livsstilsfaktorer har en betydande inverkan på detta. De centralaste riskfaktorerna för högt blodtryck som kan påverkas är övervikt, överdrivet intag av salt (natrium), stor alkoholkonsumtion och för låg fysisk aktivitet. Med vård som sänker blodtrycket dessa faror märkbart minskas. En läkarremiss behövs för undersökningen.

Specialister

Jyrki Rovamo
Yleislääkäri
Kaj Ekström
Kardiologian erikoislääkäri
9.5
Suvi Lehto
Työterveyshuollon yleislääkäri
8.6
Tomi Roine
LL, yleislääkäri
Se andra specialister