Klamydia

Klamydia är den klart vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Finland. Den smittar via oskyddat samlag, oralsex och analsex. En klamydiainfektion är nästan alltid symtomfri. Inkubationstiden är cirka 10–14 dygn. Klamydia som länge har varit obehandlad kan orsaka barnlöshet.

Symtom vid klamydia

Män:

• smärta och sveda vid urinering
• slemliknande flytning från urinröret

Kvinnor:

• smärta vid urinering
• tätare behov av att urinera
• ökade flytningar

Hos kvinnor kan klamydia även orsaka inflammation i de inre fortplantningsorganen och då kan symtomen vara värk i den nedre delen av buken, menstruationsstörningar och lätt feber.

Klamydiatest

Klamydia kan tillförlitligt konstateras cirka en vecka efter att man har smittats. Ett urinprov är det enklaste sättet att undersöka klamydia. Undvik att urinera i minst två timmar före provtagningen. Ett klamydiatest kan hos män även göras från urinröret och hos kvinnor med ett prov som har tagits med bomullspinne från livmoderhalsen.

Behandling av klamydia

Behandlingen sker enkelt med hjälp av en engångsdos antibiotika (azitromycin). Behandlingen av partnern lyckas bäst via patienten. Utöver antibiotikabehandlingen är det viktigt att avhålla sig från sex under den första behandlingsveckan och använda kondom vid varje samlag fram tills att det vid en eftergranskning har konstaterats att sjukdomen har gått över.

Följdsjukdomarna är ofta komplicerade. De omfattar graviditetsstörningar och ofruktsamhet till följd av blockeringar i äggledarna. Risken för följdsjukdomar är liten efter en infektion, men ökar snabbt i samband med en återkommande infektion.

helmikuu 2023viikko 5