HomeHome
Tidsbokning
SV

Tidsbokning

Sök

Meny

Järnbrist och ferritin

Järnbristen i synnerhet hotar kvinnor i fertil ålder, uthållighetsidrottare och vegetarianer. Det är oftast orsakas av blödningen, ökad järnkonsumtion eller järnbehov eller problem med järns absorption. Järnstatus kontrolleras med blodprov, som visar mängd av ferritin (S-Ferrit) i blodet.

Typiska symptom på att du har järnbrist är att du känna dig trött och kraftlös, speciellt om det utvecklas till anemi. Alla cellerna behöver järn och därför visar järnbrist många symptom. Identiska symptom kan förekomma utan att det finns ingen sjukdom. Symptomet kan också föranledas av någon annan sjukdom. Järnstatus kontrolleras alltid med blodprov innan man börjar vården.

Om järnbrist utvecklas till anemi, visar brist på röda blodkroppar typiskt som blekhet. Vid anemi är halten av hemoglobin för låg att kunna transportera syre i tillräcklig mängd, som led till svaghet och nedgång i kondition. Man kan också märka svårighet med att fokusera.

Ferritin

Ferritingmätningar (S-Ferrit) , som kontrolleras med blodprov, visar patients järndepåer i kroppen. Låg ferritinhalt är tidigare symptom av järnbrist än hemoglobin. Ferritin innehåller inte i vanligt blodstatustest, utan det grävs separat undersökning.

Referensvärden för ferritin varierar mellan laboratorier. Om S-Ferrit är mindre än 20 µg/l, menar det järnbrist och att det finns hotet för anemi. Under olika inflammationer kan ferritinmängd stiga upp oavsett järnbrist, det vill säga ferritin i referensområdet eliminerar inte järnbrist. Istället, låg ferritinmängd alltid menar järnbrist.

Järnbrist hos vuxna

Järnbrist är vanligare hos kvinnor än hos män. Cirka 20 procent av kvinnor i fertil ålder lidar av järnbrist som resultat av blodförlust genom menstruation. Under graviditet måste mammas kropp producera blodets erytrocyter också för fostret. Därför gräver mamma mer järn för att producera blod i tillräcklig mängd. Efter kvinnans sista menstruation, under tiden omkring menopaus, har de mindre risk för järnbrist.

Järnbrist hos män är ovanligare, och orsaken måste man alltid förklaras.

Järnbrist hos barn

Hos växandet är järnbehov stort och därför finns det risk för järnbrist hos barn och ungdomarna.

Om amningen pågår över ett år, måste man speciellt komma ihåg att ban har en mångsidig diet. Järnbrist är ett vanligt upptäckt hos barn som är under två år gammal. Vanligen är brist ändå förgänglig och blir bättre när amningen minskas. Referensvärden hos barn växlas vid ålder.

Kostens betydelse för järnupptag

Järn absorberas bäst från kött och sämst från grönsaker. C-vitamin främjar järnupptaget, samtidigt som kalcium fördröjer det. Tannin, som fins i kaffe och te, fördröjer också järns absorption. Det är särskilt viktigt för vegetarianer att ha drycker som främjar järns absorption.

Intryck av andra sjukdomarna

Magsår eller tumör i tjocktarmen kan orsaka blödning och därför leda till järnbrist. Järn avträds också hela tiden genom hud och tarm och därför är det viktigt att få järn från maten dagligen.

Problemet med absorption av järn och andra tarmsjukdomar, som celiaki, kan leda till järnbrist.

Behandling för järnbrist

Järnbrist behandlas med järntabletter. Typiskt rekommenderar man att ta järn 100mg två gånger om dagen med C-vitamin. Det tar tid, innan järnbrist blir bättre och därför pågår medicinering vanligen ett halvår. Halten av hemoglobin blir bättre om några veckor eller månader, men järnhalt tar mer tid, cirka et halvår, att normaliseras.

När skulle jag besöka läkare?

Om man lidar or har lidit av anemi eller järnbrist tidigare, är det ett bra ide att ta blodprovet. Man får veta sitt vanlig blodstatus och ferritinhalt i Mehiläinen laboratorium utan remissen.

Artikeln har gjorts i samarbete med laboratoriumsektorns chef i Mehiläinen, Kristina Hotakainen.