Insektsstick och insektsbett – hur lindrar man klådan?

Insektsstick och insektsbett är vanligtvis ofarliga, men de orsakar smärta, klåda och olika hudsymtom. Kontakta en läkare om symtomen inte försvinner på några dagar eller om du får svårare symtom än vanligt. Behandlingen av de vanligaste besvären av stick sker smidigt på Mehiläinens Digiklinik.

Symtom vid insektsstick

Insektsstick och insektsbett orsakar vanligen olika slags hudsymtom. Symtomen orsakas av ämnen som det gift eller den saliv som insekten utsöndrar innehåller. Vanliga symtom är:

  • rodnad
  • svullnad
  • klåda
  • kvaddlar

Människor reagerar individuellt på stick. Vanligen varar symtomen i några timmar eller några dagar. Insektsstick kan även orsaka kraftigare symtom eller en allergisk reaktion.

Behandling av stick och lindring av symtom

Smärta som orsakas av stick kan lindras med de vanligaste smärtstillande läkemedlen och klåda med antihistaminpreparat. Kliande kvaddlar kan smörjas med hydrokortisonsalva. Svullnad kan lindras genom att hålla någonting svalt, till exempel en handduk som blötts ned med kallt vatten, mot stickstället.

Jag blev stucken av en geting eller ett bi – vad ska jag göra?

När en geting eller ett bi sticker, är det viktigt att kontrollera om gadden blev kvar i huden. Det lönar sig inte att ta bort gadden med fingrarna. Då kan giftet vid roten komma in i vävnaden. Du kan svepa bort gadden med ett tunt föremål, till exempel ett bankkort.

Du kan lindra svullnad orsakad av ett geting- eller bistick genom att hålla någonting kallt mot stickstället och genom att ta läkemedel som innehåller antihistamin. Om symtomen är kraftiga, kan du applicera kortisonsalva på stickstället. Vanliga smärtstillande läkemedel hjälper mot smärtan.

Antihistamin lindrar vid myggbett

Antihistamin hjälper även mot kliande myggbett. Antihistaminläkemedlet kan du ta på förhand, om du har för avsikt att vistas på ett ställe där det finns mycket mygg. Du kan applicera en mild kortisonsalva på kvaddlar orsakade av myggbett.

Vanligen lindras symtom orsakade av myggbett mot slutet av sommaren och på hösten, eftersom toleransen mot de ämnen som myggorna utsöndrar blir högre under sommaren.

Det lönar sig att skydda sig mot myggor genom att använda långärmade tröjor och långbyxor samt använda myggmedel.

Stick och bett av knott, broms, svidknott och älgflugor

Stick av knott och svidknott kliar vanligen väldigt mycket och det kan hända att du river sönder huden på kvaddlarna. En läkare kan ordinera en lämplig salva för behandling av infekterade sår.

Bromsbett kan orsaka kraftiga symtom. Antihistamin lindrar symtomen, men symtomen kan även kräva en starkare läkemedelsbehandling.

De kvaddlar som älgflugor orsakar i hårbottnen kan vara långvariga och obehagliga.

När ska jag gå till läkaren?

Det lönar sig att kontakta läkare om symtomen som sticket eller bettet orsakar är kraftigare än normalt, om det bildas stora kvaddlar på huden eller om de börjar vara eller om det på huden uppstår eksem som verkar sprida sig.

Det lönar sig även att kontakta läkare om en geting eller en broms har stuckit dig i munnen, näsan, ögonen eller på halsen eller om du har fått ett stort antal stick.

Mehiläinens distansläkarmottagning, det vill säga Digikliniken, betjänar dygnet runt i ärenden som gäller insektsstick och insektsbett. Digiläkaren kan ställa en diagnos på distans och till exempel ordinera receptbelagda läkemedel för behandling av symtomen.

Kontakta en läkare vid Digikliniken.

Höynteisten pistot kutisevat

Allergisk reaktion på insektsstick

En kraftig allergisk reaktion och nedsatt funktionsförmåga eller sänkt medvetandegrad kräver alltid omedelbar behandling och att nödcentralen kontaktas på 112. Symtom på allergisk reaktion orsakad av ett insektsstick är:

● kraftiga symtom på huden som uppstår snabbt
● illamående
● eventuellt sänkt blodtryck
● andningssymtom eller -svårigheter
● sänkt medvetandegrad

Som första hjälpen vid allergiska reaktioner kan du använda en adrenalinpenna och du behöver inte vara rädd för att använda den. Ta även genast kontakt med en läkare eller ring nödnumret 112.

Vid ormbett ska du kontakta läkare!

Huggormen är den enda naturliga giftormen i Finland. Vid huggormsbett ska du genast kontakta läkare.

Symtom vid ormbett är:

  • svår smärta
  • kraftigt illamående
  • eventuella spår av bett (två intilliggande stick som orsakats av ormens tänder)

Ormbett förekommer vanligen på händerna eller fötterna. Undvik att röra bettstället och håll extremiteten i viloläge. Lägg inte tryckförband på bettstället. En så kallad kyypakkaus (fritt översatt: huggormsförpackning) hjälper inte. Lägg inte någonting kallt på bettstället och ta inte antiinflammatoriska läkemedel. Paracetamol är ett tryggt alternativ för smärtlindring.

Källa: Niklas Höglund, ML, allmänläkare

elokuu 2022viikko 32