Hertta - Test av risken för hjärtinfarkt och diabetes

I Mehiläinens laboratorier kan du genomgå en riskundersökning för hjärtat och diabetes, Hertta, som med hjälp av ett blodprov förutspår risken för hjärtinfarkt och diabetes under de närmaste åren (1–10 år). Med hjälp av information som fås i tid kan man minska risken genom livsstil, läkemedelsförändringar, noggrann uppföljning och andra åtgärder. Ju tidigare en risk identifieras, desto bättre kan den påverkas.

Det test som tagits fram i Finland är också en tillförlitlig prognos för dem som inte har någon känd risk för kranskärlssjukdom. Enligt undersökningar mäter risktestet risken för hjärtinfarkt och relaterade dödsfall mer exakt än något befintligt kolesterol-, lipid- eller andra laboratorieundersökningar som vanligtvis används vid riskbedömningar.

Risktestet Hertta är en definition av keramid-lipider (CERT). CERT står för Coronary Event Risk Test.

För vem rekommenderas risktestet?

Hertta lämpar sig för alla med hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller riskfaktorer som utgör en ärftlig belastning. Det finns uppskattningsvis 660 000 personer som löper risk att drabbas av kranskärlssjukdom i Finland. Risken syns inte nödvändigtvis som förhöjt kolesterolvärde eller andra kända riskfaktorer, utan kan påvisas först med hjälp av risktestet. Det finns ungefär 300 000 personer med typ 2-diabetes i Finland. Dessutom lider cirka 150 000 personer av diabetes utan att vara medvetna om detta. Förändrade levnadsvanor som att sluta röka, motion, kost och stresshantering minskar risken.

Testet är också lämpligt för patienter med kranskärlssjukdom för vilka risken för återfall kan bedömas. Det finns uppskattningsvis 180 000 patienter med kranskärlssjukdom i Finland. Med hjälp av undersökningsresultaten kan man förändra medicineringen och effektivisera uppföljningen, vilket minskar den höga risken för hjärtinfarkt och dödsfall. Man kan även överväga andra åtgärder för att minska risken.

Hertta lämpar sig också för personer som är intresserade av och vill ta hand om sin hjärthälsa och vill kontrollera sin risk för diabetes.

Varför lönar det sig att utreda risken för hjärtinfarkt och diabetes?

 • Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken och står för 30 procent av alla dödsfall. Ju tidigare en risk identifieras, desto bättre kan risken påverkas.
 • I Finland får någon en hjärtinfarkt till följd av kranskärlssjukdom var tionde minut och ungefär 30 personer dör av kranskärlssjukdom varje dag.
 • Nästan hälften av hjärtinfarkterna inträffar hos personer med normala kolesterolvärden och i upp till 20 % av fallen hos personer utan någon känd riskfaktor.
 • Enligt de senaste forskningsuppgifterna räcker det inte med enbart kolesteroltester för att fastställa risken. Risken syns inte nödvändigtvis som förhöjt kolesterolvärde eller andra kända riskfaktorer, utan kan påvisas med Hertta-testet.

Priset på hjärtrisktestet Hertta

Hjärtrisktestet Hertta kostar 135 euro.

I priset ingår

 • blodprov på valt Mehiläinens verksamhetsställen
 • resultat som sparas i MinMehiläinen-tjänsten.
 • möjlighet att diskutera livsstilsförändringar eller fortsatta undersökningar med experter via Mehiläinens hjärttelefon. Om du har fått en remiss till riskundersökningen av din behandlande läkare, kan du komma överens med läkaren om en genomgång av resultaten och vidare åtgärder.

FPA-ersättning beviljas tills vidare inte för undersökningen.

Hur kommer jag till en Hertta-hjärtriskundersökning?

Risktestet Hertta kan enkelt utföras i Mehiläinens laboratorier. Risktestet Hertta kan rekommenderas av din företagsläkare eller annan behandlande läkare. Du kan också komma till en riskundersökning på egen hand utan läkarremiss. Du kan boka tid via tidsbokningen på nätet till vilket av Mehiläinens serviceställen som helst. Undersökningen görs av ett blodprov som tas i vårt laboratorium. Du får äta och dricka som vanligt före provet och det måste inte tas vid ett visst klockslag.

Gör så här:

1. Du kan komma till vilket som helst av Mehiläinens laboratorier under öppettiderna utan tidsbokning eller särskild förberedelse. Om du vill kan du boka tid på nätet för provtagning https://ajanvaraus.mehilainen.fi eller per telefon 010 414 00 (0,084 €/min) (mån-sön 6-22).

2. Undersökningen görs av ett blodprov som tas i vårt laboratorium.

3. Du får resultaten till MinMehiläinen och du kan spara dem. Den kostnadsfria MinMehiläinen-mobilappen kan laddas ner till din iPad eller telefon (iOs eller Android) eller så kan du använda den från din dator på oma.mehilainen.fi.

4. Du kan diskutera resultatet och vidare åtgärder med en läkare genom att ringa laboratoriet eller i MinMehiläinen-mobilappen genom att öppna ett Digiklinik-samtal med en allmänläkare (pris 39,90 €). Du kan också boka tid till läkare via tidsbokningen på nätet.mehilainen.fi/ eller ringa Mehiläinens kundtjänst 010 414 00 (0,084 €/min) (öppet dygnet runt).

Vad berättar risktalen?

Hjärtrisktalet indikerar risken för hjärtinfarkt och hjärtrelaterat dödsfall:

 • 0–2 är en liten risk
 • 3–6 är en medelstor risk
 • 7–9 är en förhöjd risk
 • 10–12 är en hög risk, d.v.s. risken för att en person ska få en hjärtinfarkt är betydande och det rekommenderas att kontakta läkare i samband med resultatet.

Komponenterna i Hertta-testet kan också användas för att fastställa risken för framtida diabetes. I en nyligen publicerad undersökning utvecklades en algoritm där man genom att kombinera förhållandet mellan vissa lipider i Hertta-testet med en persons ålder, kön och kroppsmasseindex kan bedöma risken för att utveckla diabetes. Baserat på det risktal som erhållits från testet placeras personen i en av tre riskkategorier:

 • 0–5 är en liten risk
 • 5–15 är en medelstor risk
 • 15+ är en hög risk, vilket innebär att man bör diskutera vidare åtgärder med en läkare. Läkaren bedömer alltid situationen och åtgärderna från fall till fall.

Hertta ger en statistisk riskbedömning. Låga poäng i testet betyder inte med 100 % säkerhet att du inte kommer att få en hjärtinfarkt i framtiden.

Alla förändringar i behandlingen bör alltid diskuteras med en läkare. Sluta inte med medicineringen även om resultaten från Hertta-testet är låga. Den låga risknivån kan till exempel bero på den behandling du har fått.

Resultaten

Resultaten kommer till MinMehiläinen och lagras där. Du kan använda MinMehiläinen via din mobil (iPhone och Android) genom att ladda ner MinMehiläinen-appen från appbutiken eller via din dator på adressen https://oma.mehilainen.fi. Om du vill ha resultaten per telefon kan du ringa vårt laboratorium.

Läs mer om mobilappen

Utlåtanden från Digikliniken eller din läkare

Observera att ett separat utlåtande om resultaten av laboratoriepaketet inte ingår i paketet. Genom att diskutera med din läkare om resultaten av laboratorietesterna som identifierar hälsoriskerna får du en professionell tolkning av resultaten samt instruktioner för hur du kan främja din hälsa. Du kan kontakta din läkare eller Digiklinikens allmänläkare för ett utlåtande. Digiklinikavgiften är 29 € efter FPA-ersättning. Om du har låtit testa dig med en remiss från en läkare, lönar det sig att komma överens med läkaren om ett utlåtande om resultaten och fortsatta instruktioner.

Räcker ett hjärtrisktest?

Hjärtrisktester är ett nytt sätt att i förväg undersöka risken för hjärtinfarkt, minska risken med hjälp av ändrade levnadsvanor och påverka risken för hjärtinfarkt genom ändrad medicinering.

Beroende på situationen lönar det sig dock att utföra mer omfattande hjärtundersökningar, till exempel för att undersöka eventuell kranskärlsförträngning. Förutom risktestet Hertta är viktiga laboratorietester högkänsligt CRP (S-hs-CRP) och apolipoproproteinmätningar (S-APot), som kan utföras av samma blodprov. Högkänsligt CRP anger kroppens inflammatoriska tillstånd, som är en riskfaktor för kärlsjukdomar. Apolipoprotein är delar av blodfetter som berättar mer om risken än kolesterol.

Läs mer om hjärtundersökningar vid Mehiläinen

Läs mer om hjärtsymtom och risken:

Läs mer om våra experter på hjärt- och kärlsjukdomar