Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar räknas som folksjukdomar i Finland. De vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna är kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och störningar i hjärnans blodcirkulation.

En del sjukdomar kräver ingripande innan någonting betydande eller katastrofalt inträffar. Majoriteten av de som lider av hjärt- och kärlsjukdomar behöver också permanent medicinering. Vid en del klaffel i hjärtat räcker det med att följa med läget och eventuella symtom. Detsamma gäller för artärförstoring i hjärtat. Artärförstoring och klaffel påverkas inte av livsstilen, men när det gäller andra hjärt- och kärlsjukdomar kan en sund livsstil förebygga insjuknande.

Förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar i synnerhet män över 55 år och kvinnor över 65 år. Hjärt- och kärlsjukdomar är den största enskilda dödsorsaken i Finland. Flest avlider i kranskärlssjukdom. Enligt Statistikcentralen orsakade kranskärlssjukdom vart femte dödsfall år 2014, vilket betyder att över 10 000 personer avled av denna orsak.

Var tionde som avlider i hjärt- och kärlsjukdomar är i arbetsför ålder. Medianåldern är 65 år för män och 73 år för kvinnor. Kranskärlssjukdom är något vanligare bland män än bland kvinnor. Dödligheten i kranskärlssjukdom har minskat i 40 års tid.

Vad beror hjärt- och kärlsjukdomar på?

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar:

 • högt blodtryck
 • högt kolesterol
 • stress
 • övervikt
 • tobaksrökning
 • överdriven alkoholkonsumtion
 • brist på fysisk aktivitet
 • ohälsosamma matvanor, i synnerhet stort intag av salt och hårda fetter
 • diabetes och
 • vissa ärftliga faktorer

Män löper större risk än kvinnor att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, eftersom kvinnor i genomsnitt har en sundare livsstil än män och eftersom de kvinnliga könshormonerna skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Den mest betydande riskfaktorn och skyddsfaktorn är ärftlighet. Om många i släkten har drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar som relativt unga bör man göra ännu mer för att försöka bekämpa andra riskfaktorer. En sund livsstil är alltid till nytta.

Hur undersöker och behandlar man hjärt- och kärlsjukdomar?

Hjärtat kan undersökas genom följande undersökningar

 • Avbildning av aortan
 • Genetiska undersökningar
 • Laboratorieundersökning av metabolt syndrom
 • Kontraströntgen av kransartärerna
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Magnetundersökning av hjärtat (görs på avdelningen för avbildning)
 • Hertta-risktestet
 • Laboratoriepaket för blodtryck och hjärta (görs på laboratoriet)
 • Belastnings-EKG det vill säga hjärtfilm (görs på laboratoriet)
 • Långtidsuppföljning av EKG (görs på laboratoriet)
 • Datortomografi av kransartärerna (görs på enheten för avbildning)

Om hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga inom släkten bör man överväga att låta undersöka hjärtat med ultraljud och utreda exempelvis tidiga stadier av kranskärlssjukdom med hjälp av datortomografi av kransartärerna. Behandlingen av sjukdomar är individuell och grundar sig på både symtomen och risken för hjärtproblem.

Hjärtsymtom – var får man hjälp?

Om man drabbas av hjärtsymtom såsom bröstsmärtor vid ansträngning eller vila, en känsla av tryck över bröstet, andnöd eller en oförklarlig försämring av prestationsförmågan är det viktigt att söka hjälp i tid.

På Mehiläinens enhet för hjärtundersökningar i Tölö utförs många olika hjärtundersökningar. Tidsbokning till avdelningen för hjärtundersökningar tfn 010 414 4220 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) (mån–tor kl. 12–15). Du kan boka tid till hjärtundersökningar eller åtgärder genom att ringa. EKG och hjärtultraljud bokas via det allmänna kundtjänstnumret 010 414 00 (0,084 €/min).

Läkarna på enheten för hjärtundersökningar hör till Finlands mest erfarna kardiologer. På enheten för hjärtundersökningar arbetar specialistläkare i kardiologi MKD Tapio Aalto, specialistläkare i kardiologi Kaj Ekströmoch specialistläkare i kardiologiTomi Kaukonen.

Specialister och verksamhetsställen

Tapio Aalto
LKT, kardiologian ja sisätautien erik.lääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Juhani Airaksinen
LKT, professori
Aleksi Alatalo
Sisätautien erikoislääkäri, kardiologi