Tandblekning konsultation

Den avgiftsfria tandkonsultationen* är en helt ny tjänst för att få mer information om tandvård samt möjligheter att ta hand om sina tänder utan överraskningar. Du får en egen tandrådgivare till ditt förfogande avgiftsfritt.

Din personliga rådgivare är ett proffs inom munhälsovård, en munhygienist, med vilken du kan gå igenom alla frågor om tandvård som du funderar på. Din egen tandrådgivare anvisar dig vid behov till en tandläkare just efter dina behov och önskningar.

Det är inte fråga om en tandundersökning utan en allmän bedömning av munnens hälsotillstånd och det eventuella vårdbehovet.

Tandkonsultationens innehåll:

• Servicerådgivaren pratar med dig om nuvarande och kommande behov och möjligheter att underhålla och förbättra munnens och tändernas hälsa och utseende och anvisar dig till vård som motsvarar just dina behov.

• Servicerådgivaren anvisar dig vid behov till en tandläkare för fortsatt behandling just efter dina behov och önskningar.

• Servicerådgivaren ger tips om hur man kan främja munhälsan varje dag.

• Det är inte fråga om en tandläkarundersökning och under tandkonsultationen utförs inga ingrepp.

Tandkonsultationen finns tillgänglig på våra valda verksamhetsställen

*Tandkonsultationen är inte tillgänglig på alla OmaHammaslääkäri-stationer. Tandkonsultationens tillgänglighet kan variera beroende på verksamhetsstället, och tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att begränsa tjänsteutbudet.