Hälsoundersökning för motionärer

Hälsoundersökningen för motionärer riktar sig till aktiva idrottsutövare, men den passar också bra för motionärer och personer som just har börjat med en sporthobby. Du kan också köpa en hälsoundersökning för motionärer som gåva.

Syftet med hälsoundersökningen är att ge information om motionärens allmänna hälsotillstånd och grundläggande information för att börja motionera och utvecklas enligt målen.

Hälsoundersökningen för motionärer inkluderar:

 • Laboratorieprov (vilo-EKG, liten blodbild + T, Ferritin)
 • Klinisk undersökning på läkares mottagning
 • Läkarens respons

Syftet med hälsoundersökningen för motionärer:

 • Att bedöma om hälsotillståndet möjliggör målinriktad träning på ett säkert sätt
 • Att bedöma om motionärens kropp och hälsotillstånd är sådana att de möjliggör önskad träning och utveckling
 • Att öka antalet friska träningsdagar genom att förebygga skador och sjukdomar (infektioner, allergier, astma, hjärthändelser, belastningsskador, akuta skador)
 • Att kontrollera motionärens eventuella medicinering
 • Att planera högklassig behandling och rehabilitering av tidigare skador
 • Att bedöma näringsrelaterade frågor och riskerna med kroppens sammansättning
 • Att bedöma motionärens totala belastning
 • Att stödja motionärens stig i alla dess skeden

Hälsoundersökning för motionärer

 • Att fylla i blanketten med förhandsuppgifter före läkarmottagningen
 • Laboratorieundersökningar före läkarmottagningen
 • Läkarmottagning och klinisk undersökning av läkare (30-40 min)
 • Responsen kan läsas i MinMehiläinen

Priset på en hälsoundersökning för motionärer

Det totala priset för en hälsoundersökning för motionärer är 189,00 €.

Priset inkluderar:

 • Laboratorieundersökningar (vilo-EKG, liten blodbild + T, Ferritin)
 • Klinisk undersökning på läkares mottagning
 • Läkarens respons

Boka en hälsoundersökning för motionärer

Du kan också köpa en hälsoundersökning för motionärer som gåva – köp ett presentkort.