Geriatri

Målet med geriatri är att optimera en äldre patients prestationsförmåga, fastän sannolikheten för olika sjukdomar ökar med åldrandet. I våra geriatri tjänster ingår både förebyggande vård och behandling av sjukvård.

Minnestestning (CERAD)

Minnesstörningar är första symptomet för många hjärnsjukdomar. Misstanken om en minnesstörning uppstår i allmänhet på basen av iakttagelser antingen av patienten själv eller av dennes närstående. I Finland lider över 100 000 personer av demens och antalet ökar hela tiden. Demens kan skötas och därför är det viktigt att konstatera sjukdomar som leder till demens i ett så tidigt skede som möjligt.

Expertisgruppen för Finlands minnesundersökningsenheter rekommenderar att man använder den kognitiva uppgiftsserien CERAD (CERAD = Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease), som är utvecklad i USA för bedömning av minnesstörningar och tidiga skeden av demens. Uppgiftsserien lämpar sig speciellt bra för tidig identifiering av Alzheimers sjukdom.

För att få en tid till minnestestet krävs en läkarremiss.

Specialister och verksamhetsställen

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.1
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el