Försäkringen betalar ditt besök

Beroende på försäkringsbolag och försäkringstyp är villkoren och tillvägagångssätten för sjukkostnadsförsäkringar och frivilliga olycksfallsförsäkringar olika. Vid arbetsolycksfall, personskador vid trafikolyckor och behandling av yrkessjukdomar är vårdpraxis fastställd i lagen.

När du behöver en läkare:

• Kontrollera i försäkringsvillkoren eller med ditt försäkringsbolag vilka ingrepp och läkartjänster din försäkring ersätter.
• Vid ett arbetsolycksfall ska du utan dröjsmål meddela din närmaste chef om olycksfallet. Han eller hon ger dig anvisningar om hur företagets lagstadgade försäkring fungerar.
• Om du har en hälso-, sjukkostnads-, olycksfalls- eller reseförsäkring hos LokalTapiola har du tillgång till HälsoHjälpen. I HälsoHjälpen sköter Mehiläinens sjukskötare och läkare dina hälsoärenden snabbt och på det sätt som passar dig bäst, varje dag kl. 7–23. I de flesta fall kan läkarna kartlägga, ge råd och behandla dina besvär och symptom på distans. Om det ändå krävs en mottagningstid hos läkare för att sköta ärendet bokar vi en tid för din räkning. Chatta via appen HälsoHjälpen eller ring numret 0206 1000. Läs mer om HälsoHjälpen .
• Kontrollera om mottagningsbesöken och ingreppen kan faktureras ditt försäkringsbolag direkt eller om du först ska betala besöken och ansöka om ersättning av försäkringsbolaget i efterskott.
• Om du har en sjukkostnadsförsäkring hos If betalar du endast en eventuell självrisk för läkarbesöket och Mehiläinen ansöker om ersättning direkt från If för din räkning. Du kan även ansöka om If Direktersättning för besök på Digikliniken. Läs mera om Ifs Direktersättningstjänst  (på finska).
• Som personkund hos Pohjantähti har du tillgång till en direktfaktureringstjänst, vilket innebär att du endast betalar din självrisk för besöket när du för besöket har fått ett direktfaktureringstillstånd av Pohjantähti. Läs mer om Pohjantähtis direktfaktureringstjänster  (på finska).

Vid ett besök på en läkarmottagning fungerar försäkringen i allmänhet så här:

• Med en frivillig försäkring (privata olycksfalls-, sjukkostnads-, rese- och licensförsäkringar) betalar du först själv dina besök och ansöker om ersättning av försäkringsbolaget i efterskott.
• Vad gäller lagstadgade försäkringar (arbetsolycksfall och trafikskada) kan vi fakturera försäkringsbolaget direkt för det första besöket efter att din arbetsgivare har bekräftat försäkringsbolaget (t.ex. försäkringsintyg).

Vid olycksfall ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget

• Vid arbetsolycksfall ska arbetsgivaren eller den närmaste chefen göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget och förklara vad som har hänt. Varje försäkringsbolag har en egen skadeanmälningsblankett som vanligtvis kan fyllas i online.
• Med en frivillig försäkring ska du, när en skada uppstår eller en olycka sker, själv göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget och berätta vad som har hänt. Varje försäkringsbolag har en egen skadeanmälningsblankett som vanligtvis kan fyllas i online.

Vid gäller behandlingar och undersökningar fungerar försäkringen i allmänhet så här:

• För de dyraste behandlingarna eller undersökningarna (t.ex. operation, MRI-avbildning) ber läkaren försäkringsbolaget om en betalningsförbindelse.
• När försäkringsbolaget beviljar en betalningsförbindelse kan vi fakturera ditt försäkringsbolag för de dyraste behandlingarna och undersökningarna.
• Vad gäller frivilliga försäkringar kan du även själv be ditt försäkringsbolag om en betalningsförbindelse för en undersökning eller ett ingrepp som din läkare har ordinerat.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7
Ene Dellepiane
LL, yleislääkäri
9.1