Mehiläinens ledning

Ledning

Telefonnummer 010 4140 112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min)
Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki
E-postaddress fornamn.efternamn@mehilainen.fi

Verkställande direktör

Janne-Olli Järvenpää

Janne-Olli Järvenpää
EM, MBA (Insead)
Innan Janne-Olli blev företagare på heltid samlade han på sig ett årtionde av erfarenheter och lärdomar på de internationella företagen Bain & Co och Cisco Systems i London, Stockholm, Silicon Valley, Helsingfors och Baltikum. Han grundade Mediverkko år 2001 och gjorde det till ett företag med över 2 000 anställda innan det fusionerades med Mehiläinen år 2015. Janne-Olli har varit verkställande direktör för Mehiläinen sedan 2015.

Verksamhetsledning

Anssi Hartiala

Anssi Hartiala
DI
Verksamhetsdirektör, privat hälsotjänster

Erfarenhet på över ett årtionde av utveckling och ledning av affärsverksamhet och framgångsrika digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Anssi har arbetat på Mehiläinen sedan 2006.

Markku Näreneva

Markku Näreneva
ML
Verksamhetsdirektör, offentliga hälsotjänster

Över 10 års erfarenhet av att producera, utveckla och leda offentliga hälsotjänster. Ordförande för Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:s och Harjun terveys Oy:s styrelser. Markku kom till Mehiläinen via Mediverkko år 2005.

Harri Pomell

Harri Pomell
DI
Verksamhetsdirektör, socialtjänster

15 års omfattande erfarenhet av social- och hälsotjänster. Arbetade tidigare på bl.a. GlaxoSmithKline. Harri inledde sin karriär på Mehiläinen via Mediverkko år 2006.

Affärsledning

Johanna Asklöf

Johanna Asklöf
ML, MBA
Läkarcentraler, södra

Hälso- och sjukvårdskompetens förenas med en stark ledarskapserfarenhet. En bakgrund inom läkarcentral-, sjukhus och arbetslivstjänster samt tjänster för äldre. Johanna har arbetat på Mehiläinen sedan 2007.

Oskari Eskola

Oskari Eskola
DI
BeeHealthy

Mångsidig och internationell erfarenhet av utveckling av affärsverksamhet. Har tidigare arbetat som affärsledningskonsult hos Bain & Company, kapitalplacerare hos Triton och strategidirektör hos Tele2. I Mehiläinens styrelse 2015–2017. Oskari har arbetat hos Mehiläinen sedan 2019.

Niklas Härus

Niklas Härus
EM
Vårdtjänster

Erfaren ledare av social och hälsotjänster, arbetade tidigare på bl.a. Ernst & Young. Niklas kom till Mehiläinen via Mediverkko år 2010.

Antti Miettinen

Antti Miettinen
EM
Arbetslivstjänster

Lång erfarenhet av serviceaffärsverksamhet, utveckling av företagskunders tjänster och säljledning på bl.a. IBM och Ilmarinen. Antti började i Mehiläinens tjänst år 2015.

Lasse Männistö

Lasse Männistö
EM
Utkontraktering, Mehiläinen Länsi-Pohja

Över tio år av bred erfarenhet som chef, utvecklare och beslutsfattare inom social- och hälsovård. Lasse anslöt sig till Mediverkko 2008 och arbetade som riksdagsledamot åren 2011–2015. Lasse har arbetat hos Mehiläinen sedan 2015.

Tuomas Polttila

Tuomas Polttila
OL
Affärsverksamhetsdirektör, munhälsovård

Mer än ett årtiondes erfarenhet av utveckling och ledning av privata och offentliga hälsovårdstjänster. Tuomas kom till Mehiläinen via Mediverkko år 2006.

Ledning av stödtjänsterna

Kalle Alppi

Kalle Alppi
Ingenjör i informationsteknik
Dataadministration

Förenar teknik och affärsverksamhet effektivt. Vald till årets CIO 2015, tidigare IT chef på Rovio och Kesko. Kalle har arbetat på Mehiläinen sedan 2016.

Kaisla Lahdensuo

Kaisla Lahdensuo (fd. Joutsenniemi)
Medicinsk ledning

Över 10 års erfarenhet av ledning och sakkunniguppgifter inom hälso- och sjukvård, bl.a. som överläkare på HUS, på GlaxoSmithKline och på THL. Kaisla har arbetat på Mehiläinen sedan 2017.

Marina Lampinen

Marina Lampinen
PeM
Samhällsrelationer och företagsansvar

Mångsidig erfarenhet från olika sektorer i samhället, bland annat som rådgivare inom samhällsrelationer och lobbying hos Miltton samt som politisk assistent inom Europaparlamentet. Marina har arbetat hos Mehiläinen sedan 2019.

Tatu Tulokas

Tatu Tulokas
Personaladministration

Mångsidig erfarenhet av affärslednings-, personaladministrations- och ekonomiadministrationsuppgifter på bl.a. Diacor, Finnair och Silta Oy. Tatu har arbetat på Mehiläinen sedan 2018.

Sami Koski

Sami Koski
Viceh.
Juridiska ärenden

Lång erfarenhet som juridisk chef på Mehiläinen. Arbetade tidigare på bl.a. Kemira. På Mehiläinen har Sami arbetat sedan 2005.

Herkko Soininen

Herkko Soininen
EM, DI
Ekonomiförvaltning och finansiering

Tidigare ekonomidirektör på bl.a. Rovio och Savcor samt operativa ledningsuppgifter på Sonera SmartTrust. Herkko har arbetat på Mehiläinen sedan 2015.

Laura Martinsuo

Laura Martinsuo
EM
Kommunikationschef

Stark och erfaren expert inom kommunikation. Laura har tidigare arbetat med kommunikation och marknadsföring i bland annat Danske Bank och Sampo Bank. Hon har arbetat på Mehiläinen sedan år 2015.

Karolus Viitala

Karolus Viitala
EM
Marknadsföringschef

Mångsidig erfarenhet av lednings- och sakkunnigtjänster inom marknadsföring. Har tidigare varit delägare och verkställande direktör i koncernen Bob the Robot, som konsult för affärsledningen i McKinsey & Company och som marknadsföringschef i Otto Brandt. Karolus har arbetat på Mehiläinen sedan år 2020.
​​

Mehiläinen Konserni Oy:s styrelse

Andreas Tallberg
Ekonomie magister, Helsingfors Svenska Handelshögskolan
Verkställande direktör, G.W. Sohlberg Oy Ab
Ordförande, Mehiläinen Konserni Oy:s styrelse
Andreas har varit verkställande direktör för GWS sedan 2007 och är dessutom ordförande för CapMan Oyj:s styrelse samt senior advisor för Rothschild Global Advisory. Tidigare har han varit delägare i EQT samt arbetat på Nokia och Amer Sports.

Harri Aho
MBA
Utvecklingschef, LokalTapiola
Före uppdraget som utvecklingschef på LokalTapiola har Harri bland annat varit verkställande direktör för Pohjola Sjukhus, vice verkställande direktör för Fonecta samt verkställande direktör för Academica och Terveystalo. Han är en av grundarna till Sairaala NEO. Harri är även medlem i Hoivatilat Oyj:s styrelse.

Lave Beck-Friis
EM Stockholm School of Economics
Direktör, CVC
Lave arbetar i CVC:s Nordic-team från Stockholm. Tidigare i sin karriär har han bland annat arbetat på H.I.G Capital och inom Blackstone Group.

Tomas Ekman
Magisterexamen vid University of Strathclyde och Chalmers Tekniska Högskola, MBA (IMD)
Partner, CVC
Tomas är medlem i CVC:s Nordic- och Healthcare-team och arbetar från Stockholm. Före sin karriär på CVC arbetade han bland annat som partner i 3i, verkställande direktör för ABB och Bain & Company.

Eveliina Huurre
PM
Vice President, Finnairs kabintjänster
Innan hon övergick till Finnair hade hon arbetat som direktör inom social- och hälsovården i nästan 15 år både inom den privata och den offentliga sektorn, bland annat för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Lahtis stad och Attendo. Har suttit i Mehiläinens styrelse sedan 2016. Eveliina är även medlem i Finnair Flight Academys styrelse.

Janne-Olli Järvenpää
EM Helsingfors handelshögskola, MBA (INSEAD)
Verkställande direktör, Mehiläinen
Grundade Mediverkko 2001 och fick det att växa till ett företag med över 2 000 anställda innan det slogs samman med Mehiläinen 2015. Janne-Olli har varit verkställande direktör för Mehiläinen sedan 2015.

Minna Kohmo
KTM
Verkställande direktör, LokalTapiola-gruppen
Minna är verkställande direktör för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och medlem i LokalTapiola-gruppens ledningsgrupp. Hon är även styrelseordförande för Finansbranschens Centralförbunds livförsäkringsdirektion. Tidigare har hon haft ledande befattningar inom Sampo-gruppen i Finland och utomlands samt varit medlem i Diacor Oy:s styrelse och Pihlajalinna Oy:s nomineringskommitté.

Mehiläinen Oy:s styrelse

Janne-Olli Järvenpää
EM Helsingfors handelshögskola, MBA (INSEAD)
Verkställande direktör, Mehiläinen

Sami Koski
Viceh
Juridiska ärenden, Mehiläinen

Herkko Soininen
EM, DI
Ekonomiförvaltning och finansiering, Mehiläinen

Mehiläinen Oy:s styrelse är övervakad av styrelsen i Mehiläinen Konserni Oy.

Ägarskap

Mehiläinens huvudägare utgörs av fonderna som förvaltas av CVC Capital Partners. Till Mehiläinens ägare hör även LokalTapiola-gruppen, Varma, Statens Pensionsfond i Finland (VER), Ilmarinen, Apotekens Pensionskassa, Valios Pensionskassa samt bolagets ledning.

Mehiläinen koncernens moderbolag i Finland är Mehiläinen Konserni Oy. Mehiläinen Konserni Oy:s ägarskap beräknat enligt det totala antalet aktier fördelar sig efter avrundning på följande sätt:

CVC Capital Partners 56 %
LokalTapiola-gruppen 20 %
Varma 8 %
Statens Pensionsfond 5 %
Ilmarinen 4 %
Apotekens Pensionskassa 0,6 %
Valios Pensionskassa 0,4 %
Andra investerare och individer 6 %