Mehiläinens ledning

113-åriga Mehiläinen är en traditionell, men snabbt utvecklande och växande vägvisare inom sitt område. Mehiläinen satsar på effektiviteten och kvaliteten i vården inom alla våra affärsområden samt utvecklar och för ut finländsk kompetens inom digital hälsovård till världen i branschens framkant.

Kontaktuppgifter till ledningen:

Mehiläinens ledning

Koncernens ledningsgrupp

Janne-Olli Järvenpää
Verkställande direktör, EM, MBA (Insead)
Innan Janne-Olli blev företagare på heltid samlade han på sig ett årtionde av erfarenheter och lärdomar på de internationella företagen Bain & Co och Cisco Systems i London, Stockholm, Silicon Valley, Helsingfors och Baltikum. Han grundade Mediverkko år 2001 och gjorde det till ett företag med över 2 000 anställda innan det fusionerades med Mehiläinen år 2015. Janne-Olli har varit verkställande direktör för Mehiläinen sedan 2015.

Anssi Hartiala
Verksamhetsdirektör, privat hälsotjänster (DI)
Erfarenhet på över ett årtionde av utveckling och ledning av affärsverksamhet och framgångsrika digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Anssi har arbetat på Mehiläinen sedan 2006.
Markku Näreneva
Verksamhetsdirektör, offentliga hälsotjänster (ML)
Över 10 års erfarenhet av att producera, utveckla och leda offentliga hälsotjänster. Ordförande för Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:s och Harjun terveys Oy:s styrelser. Markku kom till Mehiläinen via Mediverkko år 2005.
Harri Pomell
Verksamhetsdirektör, socialtjänster (DI)
15 års omfattande erfarenhet av social- och hälsotjänster. Arbetade tidigare på bl.a. GlaxoSmithKline. Harri inledde sin karriär på Mehiläinen via Mediverkko år 2006.
Johanna Asklöf
Läkarcentraler (ML, MBA)
Hälso- och sjukvårdskompetens förenas med en stark ledarskapserfarenhet. En bakgrund inom läkarcentral-, sjukhus och arbetslivstjänster samt tjänster för äldre. Johanna har arbetat på Mehiläinen sedan 2007.
Kaisla Lahdensuo
Medicinsk ledning och kvalitet, Specialistläkare i psykiatri och hälso- och sjukvård, dosent, eMBA
Över 10 års erfarenhet av ledning och sakkunniguppgifter inom hälso- och sjukvård, bl.a. som överläkare på HUS, på GlaxoSmithKline och på THL. Kaisla har arbetat på Mehiläinen sedan 2017.
Herkko Soininen
Ekonomiförvaltning och finansiering (EM, DI)
Tidigare ekonomidirektör på bl.a. Rovio och Savcor samt operativa ledningsuppgifter på Sonera SmartTrust. Herkko har arbetat på Mehiläinen sedan 2015.

Affärsledning

Oskari Eskola
Nya marknader, BeeHealthy (DI)
Mångsidig och internationell erfarenhet av utveckling av affärsverksamhet. Har tidigare arbetat som affärsledningskonsult hos Bain & Company, kapitalplacerare hos Triton och strategidirektör hos Tele2. I Mehiläinens styrelse 2015–2017. Oskari har arbetat hos Mehiläinen sedan 2019.
Niklas Härus
Vårdtjänster för äldre (EM)
Erfaren ledare av social och hälsotjänster, arbetade tidigare på bl.a. Ernst & Young. Niklas kom till Mehiläinen via Mediverkko år 2010.
Antti Miettinen
Arbetslivstjänster (EM)
Lång erfarenhet av serviceaffärsverksamhet, utveckling av företagskunders tjänster och säljledning på bl.a. IBM och Ilmarinen. Antti började i Mehiläinens tjänst år 2015.
Lasse Männistö
Utkontraktering och terapitjänster (EM)
Över tio år av bred erfarenhet som chef, utvecklare och beslutsfattare inom social- och hälsovård. Lasse anslöt sig till Mediverkko 2008 och arbetade som riksdagsledamot åren 2011–2015. Lasse har arbetat hos Mehiläinen sedan 2015.
Markku Pikkarainen
Koti- ja hoitajapalvelut (KTM)
Mehiläisessä vuodesta 2015. Yli kymmenen vuoden laaja-alainen kokemus johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä kotipalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstövuokrauksen kentässä. Työskennellyt aiemmin mm. Attendo Terveyspalveluissa.
Tuomas Polttila
Munhälsovård (OL)
Mer än ett årtiondes erfarenhet av utveckling och ledning av privata och offentliga hälsovårdstjänster. Tuomas kom till Mehiläinen via Mediverkko år 2006.
Andreas Taalas
Läkarcentraler, norra Finland och Estland (ML, EM)
Tidigare verkade Andreas som regiondirektör på Mediverkko och utförde kliniskt läkararbete utöver administrativt arbete. Andreas började på Mehiläinen i maj 2015.
Joonas Turunen
Perusterveydenhuolto ja lääkäripalvelut (KTM)
Mehiläisessä vuodesta 2016. Laaja kokemus julkisten terveyspalveluiden johtamisesta ja johtotehtävistä julkisella sektorilla. Työskennellyt aiemmin mm. valtioneuvoston kansliassa, valtiovarainministeriössä, eduskunnassa, IBM:llä ja Citibankissa.
Karolus Viitala
Privatkunder och marknadsföring (EM)
Monipuolinen kokemus markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtävistä. Toiminut aiemmin osakkaana ja toimitusjohtajana Bob the Robot -konsernissa, liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companylla ja markkinointijohtajana Otto Brandtilla. Karolus on työskennellyt Mehiläisessä vuodesta 2020.

Affärssupport

Kalle Alppi
Dataadministration (Ingenjör i informationsteknik)
Förenar teknik och affärsverksamhet effektivt. Vald till årets CIO 2015, tidigare IT chef på Rovio och Kesko. Kalle har arbetat på Mehiläinen sedan 2016.
Sami Koski
Juridiska ärenden (Viceh.)
Lång erfarenhet som juridisk chef på Mehiläinen. Arbetade tidigare på bl.a. Kemira. På Mehiläinen har Sami arbetat sedan 2005.
Marina Lampinen
Samhällsrelationer och företagsansvar (PeM)
Mångsidig erfarenhet från olika sektorer i samhället, bland annat som rådgivare inom samhällsrelationer och lobbying hos Miltton samt som politisk assistent inom Europaparlamentet. Marina har arbetat hos Mehiläinen sedan 2019.
Laura Martinsuo
Kommunikationschef (EM)
Stark och erfaren expert inom kommunikation. Laura har tidigare arbetat med kommunikation och marknadsföring i bland annat Danske Bank och Sampo Bank. Hon har arbetat på Mehiläinen sedan år 2015.
Tatu Tulokas
Personaladministration (EM)
Mångsidig erfarenhet av affärslednings-, personaladministrations- och ekonomiadministrationsuppgifter på bl.a. Diacor, Finnair och Silta Oy. Tatu har arbetat på Mehiläinen sedan 2018.

Mehiläinen Konserni Oy:s styrelse

Andreas Tallberg
Ekonomie magister, Helsingfors Svenska Handelshögskolan
Verkställande direktör, G.W. Sohlberg Oy Ab
Ordförande, Mehiläinen Konserni Oy:s styrelse

Andreas har varit verkställande direktör för GWS sedan 2007 och är dessutom ordförande för CapMan Oyj:s styrelse samt senior advisor för Rothschild Global Advisory. Tidigare har han varit delägare i EQT samt arbetat på Nokia och Amer Sports. Andreas är oberoende av företaget.

Lave Beck-Friis
EM Stockholm School of Economics
Direktör, CVC

Lave arbetar i CVC:s Nordic-team från Stockholm. Tidigare i sin karriär har han bland annat arbetat på H.I.G Capital och inom Blackstone Group.

Tomas Ekman
Magisterexamen vid University of Strathclyde och Chalmers Tekniska Högskola, MBA (IMD)
Partner, CVC

Tomas är medlem i CVC:s Nordic- och Healthcare-team och arbetar från Stockholm. Före sin karriär på CVC arbetade han bland annat som partner i 3i, verkställande direktör för ABB och Bain & Company.

Hanna Hartikainen
EM
Verkställande direktör, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Hanna är verkställande direktör för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag. Som förtroendeuppdrag är hon medlem i styrelsen för Finlands Olympiska Kommitté, styrelseordförande för Finlands Golfförbund och för Golfin edistämissäätiö. Hon har tidigare jobbat som verkställande direktör för OP-Livförsäkring och haft olika ledande poster inom finansbranschen hos OP-Gruppen. Hon har också varit styrelsemedlem i Hintsa Performance, Trafikförsäkringscentralen och Markkinointijohdon ryhmä ry.

Eveliina Huurre
PM
Vice President, Finnairs kabintjänster

Innan hon övergick till Finnair hade hon arbetat som direktör inom social- och hälsovården i nästan 15 år både inom den privata och den offentliga sektorn, bland annat för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Lahtis stad och Attendo. Har suttit i Mehiläinens styrelse sedan 2016. Eveliina är även medlem i Finnair Flight Academys styrelse.

Janne-Olli Järvenpää
EM Helsingfors handelshögskola, MBA (INSEAD)
Verkställande direktör, Mehiläinen

Grundade Mediverkko 2001 och fick det att växa till ett företag med över 2 000 anställda innan det slogs samman med Mehiläinen 2015. Janne-Olli har varit verkställande direktör för Mehiläinen sedan 2015.

Susa Nikula
Pedagogie magister
Personalchef, LokalTapiola

Före sitt uppdrag som ansvarig chef för människor och kultur på LokalTapiola arbetade Susa länge som HR-direktör på S-gruppen, senast med ansvar för utvecklingen och handledningen av personalarbetet i hela S-gruppen. Hon har stark kompetens inom personalutveckling och coachning samt olika affärsutvecklingsåtgärder i Finland och USA. Susa har även haft flera styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat i LokalTapiola Birkaland, Rantalainen-koncernen och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

Mehiläinen Oy:s styrelse

Janne-Olli Järvenpää
Verkställande direktör, Mehiläinen (EM Helsingfors handelshögskola, MBA (INSEAD))
Sami Koski
Juridiska ärenden (Viceh.)
Herkko Soininen
Ekonomiförvaltning och finansiering, Mehiläinen (EM, DI)

Mehiläinen Oy:s styrelse är övervakad av styrelsen i Mehiläinen Konserni Oy.

Ägarskap

Mehiläinens huvudägare utgörs av fonderna som förvaltas av CVC Capital Partners. Till Mehiläinens ägare hör även LokalTapiola-gruppen, Varma, Statens Pensionsfond i Finland (VER), Ilmarinen, Apotekens Pensionskassa, Valios Pensionskassa samt bolagets ledning.

Mehiläinen koncernens moderbolag i Finland är Mehiläinen Konserni Oy. Mehiläinen Konserni Oy:s ägarskap beräknat enligt det totala antalet aktier fördelar sig efter avrundning på följande sätt:

CVC Capital Partners 56 %
LokalTapiola-gruppen 20 %
Varma 8 %
Statens Pensionsfond 5 %
Ilmarinen 4 %
Apotekens Pensionskassa 0,6 %
Valios Pensionskassa 0,4 %
Andra investerare och individer 6 %