Mehiläinens år 2022

Mehiläinens år 2022

Läget i omvärlden utmanade den 113-åriga Mehiläinen och hela social- och hälsovårdsbranschen under 2022. Pandemin, Rysslands attack mot Ukraina, arbetskraftsbristen och den höga inflationen skapade en svårförutsägbar affärsmiljö som påverkade vår lönsamhet. Under det utmanande året 2022 koncentrerade vi inom Mehiläinen oss på vår grunduppgift: att skapa bättre hälsa och välmående.

Välkommen att ta del av Mehiläinens år 2022 i form av årets årsberättelse.

Årsberättelse

Läs mer om Mehiläinens år 2022 som vi berättar om tillsammans med våra kunder och vår personal.

Se årsberättelsen