Mehiläinens år 2021

År 2021 var för den 112-åriga Mehiläinen ett år av lönsam tillväxt och utveckling, som förde med sig en framgångsrik utvidgning utanför Finlands gränser.

Välkommen att ta del av Mehiläinens år 2021 i form av årets årsberättelse.

Årsberättelse

Läs mer om Mehiläinens år 2021 som vi berättar om tillsammans med våra kunder och vår personal.

SE ÅRSBERÄTTELSEN