Mehiläinens år 2020

År 2020 var ett år som präglades av den globala coronapandemin, ett år som går till historien som en exceptionell tidsperiod även hos 111-åriga Mehiläinen.

Välkommen att ta del av Mehiläinens år 2020 i form av årets årsberättelse, verksamhetsberättelse och bokslut samt hållbarhetsrapport. På sidan hittar du en översikt av resultatet och vårt kvalitetsarbete även i videoformat.

Vuosikertomus

Årsberättelse

Läs mer om Mehiläinens år 2020 som vi berättar om tillsammans med våra kunder och vår personal.

SE ÅRSBERÄTTELSEN

Ett år som präglades av coronapandemin

Vi gjorde mycket år 2020 för att få kontroll över coronapandemin. Vår viktigaste uppgift var att trygga kundernas och personalens säkerhet.

Korona

Hög kvalitet är kärnan i Mehiläinens verksamhet

Egenkontroll är grunden för kvalitet

Läs mer i vår

.