Mehiläinens företagshälsovård för arbetstagare

Företagshälsovårdens mångsidiga ärendehanteringskanaler för arbetstagare

Mehiläinens arbetslivstjänsters mångsidiga servicekanaler möjliggör snabb och smidig ärendehantering inom företagshälsovården. Företagshälsovårdens multidisciplinära team ser till att du alltid får rätt expert för alla symtom eller bekymmer som är relaterade till ditt välbefinnande.

Företagshälsovårdens servicekanaler avtalas alltid på företagsspecifik basis

Mehiläinen erbjuder omfattande företagshälsovårdstjänster över hela Finland och du har tillgång till ett brett utbud av ärendehanteringskanaler. Vi finns här för dig i alla frågor som rör din hälsa och välbefinnandet på jobbet.

Kom ihåg att alltid följa arbetsgivarens anvisningar och i oklara fall kontakta Mehiläinens kundtjänst. På fliken Företagshälsa i tjänsten MinMehiläinen hittar du också information om hur du använder Företagshälsovårdssavtalet och bokar tid.

Om du vill veta mer om våra företagshälsovårdstjänster för företag, läs mer här.

Digiklinikens Företagshälsovårdsstation i MinMehiläinen 24/7 – primär servicekanal

Den primära servicekanalen för företagshälsovårdskunder är Digiklinikens Företagshälsovårdsstation i MinMehiläinen-appen och webbtjänsten. Få hjälp med dina hälsorelaterade symtom och bekymmer utan tidsbokning, oavsett tid och plats, 24/7.

  • Digiklinikens Företagshälsovårdsstation är öppen 24/7. Företagshälsovårdsexperterna är tillgängliga kl. 7–19. Allmänläkare och sjukskötare tjänstgör under andra tider.
  • Vi betjänar på finska, svenska och engelska.
  • Börja använda tjänsten genom att välja vad ditt besök gäller.
  • Efter det blir du ombedd att besvara den automatiska hälsoenkätens frågor.
  • Baserat på dina svar kommer du att hänvisas till ett samtal med den mest lämpliga experten.
  • Om ditt ärende inte kan skötas på distans hänvisas du till mottagningen.

Dessutom: I icke-brådskande fall kan du skicka ett meddelande till experten i ditt eget företagshälsovårdsteam, som kommer att svara dig inom 1–3 arbetsdagar. Du hittar uppgifterna på fliken Företagshälsovård i MinMehiläinen.

MinMehiläinen inom företagshälsovården

Tidsbokning till företagshälsovården

Du kan boka tid hos en expert inom företagshälsovården på Mehiläinens verksamhetsställen eller distansmottagning (telefon- eller videomottagning) inom ramen för ditt avtal om företagshälsovård. För mer information om innehållet i avtalet, se fliken Företagshälsa i MinMehiläinen eller kontakta vår kundtjänst.

Du kan boka tid till distansmottagning eller ett verksamhetsställe:

Boka tid

Olycksfall i arbetet

Vid olycksfall i arbetet ska du utan dröjsmål anmäla skadan till din chef. Uppsök vård så snabbt som möjligt, då man bättre kan utreda sambandet mellan olycksfallet och skadan genom tidigt agerande. Berätta att det är fråga om en arbetsolycka och uppge försäkringsbolaget om du känner till det.

  • Ring vår kundtjänst på 010 414 00 (0,084 €/min) (samtalets pris 0,084 €/min).
  • Vi rekommenderar att du bokar tid på egen företagshälsostation om det är möjligt.
  • Vid akuta fall ring alltid nödnumret 112.
Läs mer om olycksfall i arbetet

De anställdas välbefinnande

Arbetslivet har förändrats mycket under de senaste åren. Arbetet kan ibland sträcka sig till fritiden, och digitaliseringen kan förändra hur arbetet utförs. Arbetslivet och förändringarna i det kräver att den anställde orkar, ständigt anpassar sig och fogar sig, vilket kan leda till att välbefinnandet i arbetet belastas.

Företagshälsovårdstjänsterna idag är snarare heltäckande arbetshälsotjänster, som tillhandahålls vid sidan av traditionell sjukvård. Arbetsgivaren erbjuder olika tjänster för arbetshälsa och välbefinnande i arbetet, men det är bra att man också själv på ett övergripande sätt ser till att man orkar och återhämtar sig.

Läs mer om ämnet