Företagstandvård

Mehiläinens företagstandvård är en enkel och helhetsbetonad hälsovårdstjänst som anpassas efter behoven i ert företag. Företagstandvård är en avdragsgill utgift för företag och en skattefri förmån för arbetstagare.

En god munhälsa är en viktig del av det allmänna välbefinnandet, eftersom det förebygger andra sjukdomar och därmed också påverkar sjukfrånvaron. En arbetsgivare som erbjuder tandvård visar sin omtanke om personalens hälsa.

Vi kommer alltid överens om vårdtjänsternas omfattning och vårdarrangemangen separat för varje företag. För företagstandvård krävs ett skriftligt avtal om att tandvård ordnas för arbetstagarna. Förmånen ska vara rimlig och gälla hela personalen. Företagstandvård kan kombineras med ePassi och personalförmånssystemet Eazybreik 

Nedan följer exempel på olika paket för arbetstagare:

Standard munhälsa, 150 €/ person/ år

Ett paket som stödjer förebyggande munhälsovård, till exempel:

  • Tandgranskning 49 € + poliklinikavgift 23,60 € ELLER

  • Avlägsnande av tandsten hos munhygienist 111–145 € + poliklinikavgift 9,90 €

Frisk mun, 230 €/ person/ år

Paketet omfattar de vanligaste årliga förebyggande munhälsovårdsbesöken, till exempel:

  • Tandgranskning 49 € + poliklinikavgift 23,60 €

  • Ingående munhygienistvård 145 € + poliklinikavgift 9,90 €

Omfattande munhälsa, 500-3000 €/ person/ år

Frisk mun-paketet och de vanligaste kostnaderna för korrigerande vård, till exempel:

  • Två lagningar 153 € och bedövning 31 € + ingående munhygienistvård 145 €

  • Gratis tillgång till Digikliniken i MinMehiläinen-appen som stöd för tand- och munhälsan

Kontakta din kontaktperson eller skriv till oss per e-post på adressen myynti@mehilainen.fi, så berättar vi mer.

Du kan också begär en offert för arbetshälsa