Mehiläinens företagstandvård

Mehiläinens företagstandvård är en enkel och heltäckande välbefinnandetjänst som lämpar sig för företagets individuella behov.

God munhälsa är en viktig del av det övergripande välbefinnandet, eftersom det också förebygger andra sjukdomar och sjukfrånvaro. Erbjudande av tandvård vittnar om arbetsgivarens omsorg om personalens välbefinnande.

Att erbjuda tandvård är ett kostnadseffektivt belöningssätt. Det är en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren. FPA-ersättningen som fås för vården minskar kostnaderna för sin del.

Erbjudande av företagstandvård förutsätter ett skriftligt avtal. Kontakta oss redan idag. Vi berättar mer om fördelarna med företagstandvård.

Läs mer: