Fin3 Forskningsdeltagarinformation

Vad är Fin3 -prostatacancerstudien?

Fin3 är ett forskningsprojekt som genomförs av kliniker och forskare vid Mehiläinen och Helsingfors Universitetscentralsjukhus i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm, studien Fin3. Målet med Fin3 är att testa ny förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

Varför genomförs Fin3?

Prostatacancer är Finlands vanligaste cancersjukdom och leder till ca 800 dödsfall varje år. Idag används mätning av prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet för att identifiera män som har risk för att utveckla prostatacancer. Men PSA har brister då det ibland ger falsklarm och leder till onödiga vidareutredningar och ibland missar behandlingskrävande prostatacancer.

Det nyligen framtagna Stockholm3-testet har i en stor vetenskaplig studie i Stockholm visat sig kunna minska antalet falsklarm och samtidigt identifiera flera behandlingskrävande prostatacancrar jämfört med klinisk praxis i Stockholm. Fin3 handlar om att undersöka hur Stockholm3-testet fungerar i Finland för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

Hur genomförs Fin3?

Alla som deltar i Fin3 kommer att lämna ett blodprov. När studiens insamlingstid är slut kommer dessa prover att analyseras för det nya Stockholm3-testet. Sedan kommer resultatet att jämföras med värdet på PSA testet och den vård som du har fått till följd av PSA-testet. Stockholm3-testet innebär analys av både gener och proteinmarkörer.

Vem kan delta i Fin3 och vad innebär deltagandet?

Alla män som ger ett blodprov för PSA-test på utvalda Mehiläinens provtagningsplatser kan vara med i studien.

Att vara med i Fin3 innebär att:

  • Du läser igenom den här broschyren och tar ställning till om du vill delta
  • Du fyller i ett skriftligt samtycke och svarar på fem frågor relaterade till prostatacancer
  • Du i samband med att du lämnar ditt PSA prov lämnar ytterligare ett blodprov på totalt 12 ml. Du behöver inte något nytt nålstick och den extra tid det tar är cirka 1-2 minuter.
  • Fin3 är en så kallad retrospektiv studie. Det innebär att det extra blodprov du lämnar inte kommer att analyseras direkt utan först lagras tills deltagarantalet är tillräckligt. När rekrytering till studien är slut kommer sedan ditt prov att analyseras för Stockholm3. Resultatet av Stockholm3-testet kommer inte att styra din vård, men ifall resultatet väcker misstanke på odiagnosticerad cancer, kommer forskarna att kontakta din vårdande läkare inom ett halvår.

Samtyck till Fin3 -studien ( pdf, 134 kB)

Vem får tillgång till prover och information?

Endast forskare i Fin3 har tillgång till insamlad data och biomaterial och då endast efter att identifierbar information är borttagen. Ditt namn och personnummer finns alltså inte med vid analyserna. Forskare som får tillgång till Fin3 måste driva projektet enligt forskningsplanen som har granskats och godkänts av Mehiläinens medicinska ledning och etikprövningsnämnden vid Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt. Proverna förstörs efter studiens slut.

Alla som arbetar med Fin3 har tystnadsplikt. Resultat från studien presenteras endast som statistik där enskilda personer och deras uppgifter inte går att spåra.

Av forskningsregistret har en registerbeskrivning gjorts upp enligt personuppgiftslagen som du har rätt att få till påseende. Registret förvaras i Mehiläinen, Norra Hesperiagatan 17C, 00260 Helsingfors, telefon 010 4140112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Fin3 är godkänd av HNS koordinerande etikprövningsnämnd [diarienummer X].

Var kan jag få reda på mer om Fin3?

På vår hemsida (på finska) kan du följa vårt arbete och längre fram ta del av resultat och rapporter.

Ansvarig forskare:

Kristina Hotakainen, docent, specialistläkare, tel. 050 4904181, kristina.hotakainen@mehilainen.fi

Forskningsläkare:

Henrikki Santti, specialistläkare i urologi, tel. 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min), henrikki.santti@mehilainen.fi

Specialister och verksamhetsställen

Martti Ala-Opas
LKT,DOS, kirurgian-ja urologian erikoislääkäri
Harri Backman
Kirurgian ja urologian erikoislääkäri
9.8
Andrei Dejev
Urologian erikoislääkäri
9.5
Patrik Ehnström
LL, yleislääkäri, urologian erikoislääkäri
9.8