Undersökningar som kräver fasta

Fasteprov

En del laboratorieprover kräver en att du fastar 8–12 timmar före provtagningen. Fasteprov anges med en f-bokstav framför laboratorieprovets förtkortning (t.ex. fP-Gluk, fP-Trigly). F-bokstaven syftar på det engelska order ‘fasting’ (fasta).

Under fastan måste du avstå från att dricka drycker som innehåller energi, som till exempel saft eller alkohol, och stora mängder av vatten. Du bör undvika kaffe, te och tobak 8–12 timmar före provtagningen eftersom de kan påverka fasteprovet. Du kan dricka ett glas vatten utan oro, men större vätskemängder kan påverka resultatet eftersom de späder ut blodet och urinen.

Varför måste jag fasta före undersökningen?

Halten av de olika ämnena i blodet påverkas av mat. Till exempel blodets sockerhalt, det vill säga blodets glukosnivå, stiger efter en måltid. Detta beror på att glukosen i sockret och stärkelsen i maten absorberas från tarmsystemet in i blodomloppet. Referensvärdet eller normalvärdet av blodsockret är inte samma under fastan och efter en måltid.

Att genomföra undersökningen med ett glukosvärde som har tagits efter en måltid kan vara utmanande, eftersom värdet påverkas av måltidens storlek och kvalitet samt den tid som har gått sedan den intogs. Då undersökningens syfte är att ta reda på om den undersökta har diabetes, mäts blodsockret, det vill säga blodet i plasman, genom ett fasteprov. Andra undersökningar som kräver fasta är undersökningar som mäter kolesterol, triglycerider och gallsyra.

Undersökningar som kräver fasta:

Undersökning Undersökningens förkortning Undersökningsnummer

A-vitamin

fS-A-Vit 1113

Adrenokortikotropin

P-ACTH 1020

Angiotesin-1-1konvertas

fS-ACE 1092

Ammonium-ion

fP-NH4-ion 1071

Aldosteron

fP-Aldos 6336

B6-vitamin

fP-B6-Vit 6080

B1-vitamin

fP-B1-Vit 4948

E-vitamin

fS-E-Vit 3169

Gastrin

fS-Gastr 1448

Gastropanel

fP-GastPan 9225

Gastropanel, begränsad

fP-GastPSu 9293

Glukos, fasta

Pt-Gluk 1468

Glukostest, oral, kort

Pt-Gluk-R1 1483

Glukostest, oraal, kort (0,2h)

Pt-Gluk-R 14831

Glukostest, oral, lång

Pt-Gluk-R2 1484

Folater, erytrocyter

fE-Folaat 1414

Folater, serum

fS-Folaat 1416

Kalcitonin

fS-CT 2008

Tillväxhormon

fS-GH 2035

Laktosprov

Pt-LaktR 21971

Parathormon, intakt

fP-PTH 4560

Pepsinogen I

fS-Pepstin1 2464

Järn

fP-Fe 4529

Renin, i liggande ställning

fP-Renin-M 3627

Renin, i stående ställning

fP-Renin-P 3628

Renin, koncentr.

fP-Reninmr. 6338

Fettsyror, fria

fS-FFA 2561

Transferrin

fS-Transf 2756

Lås mer:

Förberedelser inför laboratorieprover

Specialister och verksamhetsställen

Jaana Myllylä
Laboratoriohoitaja
Birgit Asell-Johansson
Laboratoriohoitaja
Susanna Heikka
Laboratoriohoitaja, vastaanottosihteeri
Kristina Hotakainen
Laboratoriosektorin johtaja

Priser: Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
B-PVK+T (blodstatus)48,60 €
48,60 €

Leukocyter, erytrocyter och trombocyter samt index, distribution och storlek av röda blodkroppar

B-Hb (halten av hemoglobin i blodet)22,80 €
22,80 €
S-Ferrit (ferritin)59,60 €
59,60 €
S-FSH (follikelstimulerande hormon)84,90 €
84,90 €
B-Leuk (mängden av vita blodkroppar i blodet)27,00 €
27,00 €
fP-Gluk (blodsocker efter fasta)33,60 €
33,60 €

Glukos

P-Lipider (blodfett, kolesterol)77,80 €
77,80 €
Mehiläinens Mobilförmåner
59 €

Paketet omfattar undersökningarna: totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider

S-MonAb (mononukleos, snabbtest)40,20 €
40,20 €
S-MypnAbM-O (mykoplasma snabbtest)66,70 €
66,70 €
B-PEth (alkoholmarkörtest)84,80 €
84,80 €
P-GT (leverundersökning, aktivitet av glutamyltransferas)33,60 €
33,60 €
P-ALAT (leverundersökning, aktivitet av alaninaminotransferas)33,30 €
33,30 €
S-T4-V (sköldkörtelprov)80,00 €
80,00 €

Mätning av halten av fritt tyroxin i serum

S-TSH (sköldkörtelprov)68,40 €
68,40 €

Mätning av sköldkörtelstimulerande hormon i serum

S-D-25 (D-vitaminhalt)86,50 €
86,50 €
P-Krea (kreatin, njurfunktionsprov)34,90 €
34,90 €
P-CRP (C-reaktivt protein, inflammationsprov)45,50 €
45,50 €
S-PSAtot+V (prostataspecifikt antigen, prostataprov)94,90 €
94,90 €

Totalt och fritt

U-KemSeul (kemisk screening av urinen)39,30 €
39,30 €

Screening för infektioner och urinvägssjukdomar. Omfattar bl.a.: protein, glukos, vita blodkroppar, blod och bakterier.

U-CtGcNhO (påvisande av klamydia och gonorré)92,50 €
92,50 €
Np-RespPer (påvisande av luftvägsvirus)166,60 €
166,60 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influenssa A- och B, RSV, adenovirus ja metapneumovirus.

RespCV19 (antigendetektering av luftvägsvirus)257,30 €
257,30 €
Ps-NieluAg (streptokock A och adenovirus)80,10 €
80,10 €

Påvisande av streptokock A och adenovirus i svalgprov

Ps-StrAAg (streptokock A)66,30 €
66,30 €

Påvisande av streptokock A i svalgprov

InfA+B Ag (influensa A och B)70,80 €
70,80 €

Påvisande av influensa A- och B-virus

InflAB+RSV83,60 €
83,60 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influensa A och B, RSV

P-INR (tromboplastintid)40,40 €
40,40 €

INR-undersökning

S-Testo (testosteron)91,20 €
91,20 €

Känslig metod

S-HIVAbAg (HI-virus)57,50 €
57,50 €

Antikroppar och antigen

S-HCG (kvantitativt graviditetstest)70,30 €
70,30 €

Human koriongonanodotropin

S-BorrAb (borrelia antikroppar)103,00 €
103,00 €
Celiaki108,00 €
108,00 €

Celiakiscreening (7979). Paketet omfattar följande undersökningar: S-IgA, S-tTGAbA och S-EMAbA.

Leverhälsa264,60 €
264,60 €

Paketet (7944) omfattar följande undersökningar: B-PVK+T, P-GT, P-ALAT, P-Bil, S-CDT, P-TT, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Metabolt syndrom282,60 €
282,60 €

Paketet (7946) omfattar följande undersökningar: fP-Gluk, U-Alb/krea, P-Uraat, P-ALAT, fS-LipoA1, fS-LipoB, fS-ApoB/A1, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Pt-Papa187,00 €
87,00 €

Gynekologiskt cellprov

Könssjukdomspaketet 1203,90 €
203,90 €

Paket (7907) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb) och syfilis (S-TrpaAb).

Könssjukdomspaketet 2361,20 €
361,20 €

Paket (7908) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb), syfilis (S-TrpaAb), hepatit B (S-HBsAg) och hepatit C (S-HCVAb).

Undersökningspaketet Nötallergiscreening och komponenter122,00 €
122,00 €

I undersökningspaketet (10216) ingår mätning av IgE-antikropparna mot fem olika nötsorter (jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt och cashewnöt).

Undersökningspaketet Födoämnesgrupp, analys och komponenter122,00 €
122,00 €

I undersökningspaketet (10237) ingår mätning av IgE-antikropparna mot de vanligaste allergenerna som orsakar födoämnesallergi (äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt).

Omfattande undersökningspaket för allergier med basscreening, analys och undersökning av komponenter173,50 €
173,50 €

Undersökningspaketet (5719) omfattar basscreening och analys av damm- och födoämnesgruppen. Vid dammallergiscreeningen undersöks björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst, utomhusmögel och dammkvalster. Vid screeningen av födoämnesallergier undersök äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt.

Laboratorieundersökningen Farmakogenetisk panel427,20 €
427,20 €

I undersökningspaketet (9846) ingår elva genundersökningar: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 (cytokrom P450-isoenzymer), SLCO1B1, VKORC1 (vitamin K-epoxidreduktas), FII (protrombin) och FV (koagulationsfaktor V).

Laboratoriepaket för idrottare140,30 €
140,30 €

Idrottarpaketet (7960) omfattar blodstatus (PVKT), ferritin som mäter järnförrådet och EKG.

Test av risken för hjärtinfarkt och diabetes HERTTA153,60 €
153,60 €
Mehiläinens Mobilförmåner
119 €
B-Lakt-D (laktosintoleranstest)95,10 €
95,10 €
Mehiläinens Mobilförmåner
65 €
B-PEth (alkoholmarkörstestet)84,80 €
84,80 €
Hjärt-laboratoriepaket 487,60 €
487,60 €
Stockholm3-prostatacancertest324,80 €
324,80 €
Mobiilietuhinta
269 €
Huoleton-terveystarkastus109 €
109 €

Sisältää laboratoriotutkimukset, hoitajan vastaanoton ja henkilökohtaisen suunnitelman. Lue lisää Huoleton-terveystarkastuksesta.

Alla priser