Undersökningar som kräver fasta

Fasteprov

En del laboratorieprover kräver en att du fastar 8–12 timmar före provtagningen. Fasteprov anges med en f-bokstav framför laboratorieprovets förtkortning (t.ex. fP-Gluk, fP-Trigly). F-bokstaven syftar på det engelska order ‘fasting’ (fasta).

Under fastan måste du avstå från att dricka drycker som innehåller energi, som till exempel saft eller alkohol, och stora mängder av vatten. Du bör undvika kaffe, te och tobak 8–12 timmar före provtagningen eftersom de kan påverka fasteprovet. Du kan dricka ett glas vatten utan oro, men större vätskemängder kan påverka resultatet eftersom de späder ut blodet och urinen.

Varför måste jag fasta före undersökningen?

Halten av de olika ämnena i blodet påverkas av mat. Till exempel blodets sockerhalt, det vill säga blodets glukosnivå, stiger efter en måltid. Detta beror på att glukosen i sockret och stärkelsen i maten absorberas från tarmsystemet in i blodomloppet. Referensvärdet eller normalvärdet av blodsockret är inte samma under fastan och efter en måltid.

Att genomföra undersökningen med ett glukosvärde som har tagits efter en måltid kan vara utmanande, eftersom värdet påverkas av måltidens storlek och kvalitet samt den tid som har gått sedan den intogs. Då undersökningens syfte är att ta reda på om den undersökta har diabetes, mäts blodsockret, det vill säga blodet i plasman, genom ett fasteprov. Andra undersökningar som kräver fasta är undersökningar som mäter kolesterol, triglycerider och gallsyra.

Undersökningar som kräver fasta:

Undersökning Undersökningens förkortning Undersökningsnummer

A-vitamin

fS-A-Vit 1113

Adrenokortikotropin

P-ACTH 1020

Angiotesin-1-1konvertas

fS-ACE 1092

Ammonium-ion

fP-NH4-ion 1071

Aldosteron

fP-Aldos 6336

B6-vitamin

fP-B6-Vit 6080

B1-vitamin

fP-B1-Vit 4948

E-vitamin

fS-E-Vit 3169

Gastrin

fS-Gastr 1448

Gastropanel

fP-GastPan 9225

Gastropanel, begränsad

fP-GastPSu 9293

Glukos, fasta

Pt-Gluk 1468

Glukostest, oral, kort

Pt-Gluk-R1 1483

Glukostest, oraal, kort (0,2h)

Pt-Gluk-R 14831

Glukostest, oral, lång

Pt-Gluk-R2 1484

Folater, erytrocyter

fE-Folaat 1414

Folater, serum

fS-Folaat 1416

Kalcitonin

fS-CT 2008

Tillväxhormon

fS-GH 2035

Laktosprov

Pt-LaktR 21971

Parathormon, intakt

fP-PTH 4560

Pepsinogen I

fS-Pepstin1 2464

Järn

fP-Fe 4529

Renin, i liggande ställning

fP-Renin-M 3627

Renin, i stående ställning

fP-Renin-P 3628

Renin, koncentr.

fP-Reninmr. 6338

Fettsyror, fria

fS-FFA 2561

Transferrin

fS-Transf 2756

Lås mer:

Förberedelser inför laboratorieprover

helmikuu 2023viikko 6