Borreliainfektion

Under de senaste åren har särskilt de finländare som bor på kustområdet fått läsa flera tidningsartiklar om en infektionssjukdom som sprids av fästingar, det vill säga Lymes-borrelios eller Lymes sjukdom. Få vågar sig ut i gräsmarker med bara ben.

– Man behöver inte känna panik men det är bra att ha en liten fästingrädsla. Var och en bör känna till hur sjukdomen sprids och vad de första symptomen är. En infektion i tidigt stadie kan läkas effektivt med antibiotika, berättar Jarmo Oksi, specialist i inre medicin och infektionssjukdomar.

Även om borrelios är en “ny” sjukdom har det konstaterats att sjukdomen har funnits i Europa i åtminstone hundra år. I Amerika är Lymes-borrelios den vanligaste sjukdomen som sprids av insekter, och sjukdomens vanlighet i vissa områden har lett till hysteri. Borrelios är mycket vanligt även i Mellersta Europa och Sverige.

– I Finland har vi borrelios på samma ställen där vi har fästingar; största delen av fallen har konstaterats i Åland och på kustområdet i Sydvästra och Södra Finland.

– Enligt uppskattningar insjuknar det årligen ca 3000-4000 personer i det första stadiet av borrelia i Finland. Om drabbade personen inte får antibiotika i det första stadiet, får ungefär hälften av dem de senare symptomen, säger Oksi.

Du bör söka dig till en läkare genast om du märker att du fått ett ringliknande utslag på huden efter att en fästing har bitit dig, eftersom det är ett tecken på borrelia.

Borrelia eller Lymes sjukdom

Borrelia kan flytta sig till huden via fästingbett eller ibland även via bromsbett.

– Risken för att borrelia flyttar sig från fästingen till människans hud ökar avsevärt först när fästingen har suttit kvar i ett dygn. Fästingens storlek är 1–3 mm beroende på utvecklingsstadiet, men den kan bli till och med en centimeter stor när den har sugit blod. Även om fästingens snabel är full med taggar kan den inta sin blodiga måltid utan att man märker det tack vare bedövande ämnen i fästingens saliv. Ett vanligt missförstånd är att fästingar fäller sig på människor från alar, men sanningen är att de lever och rörs bland undervegetationen. Alla fästingar bär inte borreliabakterien.

– Tills vidare vet vi att antalet olika smittfarliga fästingar varierar mycket från ort till ort, berättar Oksi.

Symptom på borrelia

Om du inte sköter borrelian i första stadiet, kan borrelian sprida sig från huden till andra ställen i kroppen. Du kan få symptom i ett eller flera organ veckor, månader eller till och med år senare.

– Sjukdomen drabbar ofta hjärnan, nerverna, lederna, hjärtat och huden. Till och med hälften av patienterna har symptom i lederna, men artrit, det vill säga en infektion som förorsaka svullnad i leden, drabbar bara en femtedel av patienterna.

– Att patienten har perioder med symptom som sedan följs av symptomfria perioder är typiskt för sådana ledbesvär som förorsakas av borrelia. Symptomen kan likna dem vid reumatism. Typiskt är att bara några av de största lederna, som knäet eller vristerna, får besvär.

Kronisk borrelia

De vanligaste neurologiska symptomen på borrelia är en rivande smärta och värk i kroppen och extremiteterna. Det beror på att bakterierna har bosatt sig i nervrötterna som går från ryggmärgen.

– Borrelia kan infektera även nerver som går från hjärnan, som ansikts-, hörsel- och synnerverna. Ett typisk neurologiskt symptom på borrelia är förlamning av ansiktsnerven. Ofta förorsakar borrelia en inflammation i ansiktsnerven. Inflammationen kan vara återkommande men är mycket lindrigare än de andra sjukdomarna som bakterierna förorsakas och kan vara dessutom förorsaka bara lindriga symptom. Borrelia kan också bosätta sig i själva hjärnvävnaden.

Framskridandet av borrelia

Under 10 procent av patienterna får hjärtsymptom.

– Dessa symptom framkommer typiskt inom några månader efter fästingbettet. Borrelia kan förorsaka en plötslig period av låg pulsfrekvens i hjärtat. Detta kan kräva en temporär behandling med pacemaker. Borrelia kan också ibland förekomma som en långsamt framskridande inflammation i hjärtmuskeln.

– Borrelia avviker från många andra bakterieinfektioner genom att den framskrider sällan snabbt. Infektionen kan framskrida under flera år samtidigt som patienten lever ett relativt normalt liv. Samma människa kan insjukna i borrelia flera gånger. Även om kroppen hade bildat antikroppar, skyddar dessa inte emot en ny infektion.

Borreliaundersökning

Diagnosen för borrelia baserar sig på den information som patienten ger och hans eller hennes symptom som stöds av laboratorieprover.

– Från patienten behöver vi information från till och med flera år tillbaka: den viktigaste informationen är naturligtvis var patienten har bott eller om han eller hon har besökt områden där fästingar är vanliga, samt fästingbett och hudutslag i samband med dem. Det vanligaste laboratorieprovet som tas när man söker borrelia, är ett blodprov som mäter antalet antikroppar som har bildats för att kämpa mot borreliainfektionen.

– Tyvärr bildas det inte mycket antikroppar i början av sjukdomen och bara en dryg tredjedel av fallen hittas med denna metod. Läkare ger ofta Erythema migrans-utslagsdiagnosen i början av sjukdomen på grund av hur utslaget ser ut. Om de inte märker bettet och det finns inget ringformat utslag kring bettet, hittas borrelia sällan i början av sjukdomen, påminner Oksi.

Borreliatest för att redogöra för antikroppar

Antikroppar bildas när borrelian har varit i människokroppen i en längre tid. Om borrelian diagnostiseras sent har testet för antikroppar en avgörande betydelse. Om patienten har symptom som har att göra med hjärnan eller nerverna undersöks antikropparna inte bara i blodet utan också i ryggmärgsvätskan.

– Det största problemet med ett test för antikroppar är att även om testen är tydligt positivt, kan den inte visa huruvida det är frågan om en pågående infektion eller om antikropparna är ett tecken på en tidigare infektion som har redan blivit bättre. Utöver testet på antikroppar kan även odling och att reproducera borrelia-DNA:t användas, men dessa är tyvärr mycket invecklade och tidskrävande undersökningar.

Behandling av borrelia

Behandling av borrelia i senare skedet behandlas oftast på centralsjukhus eller andra anstalter av samma nivå. Borrelia i sent stadium behandlas ofta antibiotika intravenöst och behandlingen fortsätter ofta med oral behandling.

– Även om behandlingen är lång kan symptomen för vissa patienter stanna kvar eller komma tillbaka efter behandlingen. Symptomen i hjärnområdet kan vara länge eftersom vävnadsskadorna har förorsakat förändringar som inte kan repareras.

– Borrelia kan också utlösa en så kallad autoimmun reaktion som gör att kroppens försvarsmekanismer skadar kroppens egna vävnader. Därför kan sjukdomens symptom fortsätta i viss grad även om antibiotikakuren har botat själva borrelian, säger Oksi.

Borreliavaccin

Det finns inget vaccin mot borrelia. Om vaccinet används allmänt namnet fästingvaccin eller TBE-vaccin, men det skyddar bara mot fästinghjärninflammation – inte borrelios. Du kan skydda dig mot fästingbett med kläder och fästingkontroller samt genom att ta bort fästingar på huden så fort du märker dem.

Läs mer:

Fästingbett: hur får jag bort fästingen från huden

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7