Mehiläinen Dataskyddsbeskrivningar

Mehiläinens riksomfattande servicenätverk erbjuder mångsidiga tjänster till såväl privatkunder, företag som kommuner. Vi fäster särskild vikt vid hanteringen av journalhandlingarna.

Vid upprättande av hälsovårdens servicehändelser och förvaring av uppgifterna följs de lagar och författningar som rör hälsovården. Här nedan finns en registerbeskrivning där du kan kontrollera vilka uppgifter registret innehåller.