Vill du ha dina patientuppgifter?

Om du så önskar kan du få dina patientuppgifter i anslutning till Mehiläinens läkar- och diagnostiktjänster. Som patientuppgifter kan du till exempel få patientjournaler gällande läkarbesök och undersökningsbilder tagna hos Mehiläinen, till exempel röntgenbilder.

Patientuppgifter och undersökningsresultat i vår digitala tjänst

MinMehiläinen är det snabbaste och behändigaste sättet att kontrollera dina egna patientuppgifter, undersökningsresultat och undersökningsbilder.

I den digitala tjänsten MinMehiläinen eller i den avgiftsfria mobilappen kan du se uppgifter om dina besök hos Mehiläinen, undersökningsresultat samt röntgen- och magnetundersökningsbilder. I MinMehiläinen visas nästan alla uppgifter för ditt besök. Du kan även skriva ut journaltexter och undersökningsresultat via MinMehiläinen. Du kommer till MinMehiläinen antingen genom att logga in med dina bankkoder på adressen https://oma.mehilainen.fi/  eller genom att ladda ner appen MinMehiläinen till din mobila enhet och registrera dig som användare. Den avgiftsfria appen finns i App Store  och Google Play .

I MinMehiläinen kan du även se övriga hälsouppgifter, boka en läkartid eller besöka en läkare vid Digikliniken och förnya recept.

Att beställa och få patientuppgifter

Om du vill ha patientjournalen eller undersökningsbilderna i pappersformat, gör så här:

1. Skriv ut beställningsblanketten för patientuppgifter på vår webbplats eller be om en blankett på vår läkarcentral.

2. Fyll i blanketten och lämna in den på vilken av Mehiläinens läkarcentraler som helst (se Mehiläinens verksamhetsställen här). Av dataskyddsorsaker kan vi tyvärr inte ta emot beställningsblanketter elektroniskt, till exempel via e-post.

3. När du lämnar in din beställningsblankett ska du samtidigt visa upp en fotoförsedd identitetshandling. På så sätt kan vi bekräfta din identitet och sörja för varje kunds informationssäkerhet. Följande handlingar duger som identitetsbevis:

  • pass (som har beviljats i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz eller av en behörig myndighet i San Marino)
  • fotoförsett identitetskort (identitetskort godkänt som resedokument, identitetskort för minderårig, identitetskort för utlänning eller tillfälligt identitetskort)
  • körkort (som beviljats av en myndighet i Finland)
  • fotoförsett FPA-kort
  • främlingspass eller resedokument för flykting, där innehavarens identitet har kunnat säkerställas på ett tillförlitligt sätt och som har beviljats av en myndighet i Finland.

4. Vi skickar uppgifterna till din hemadress inom 1–2 veckor.