Att beställa och granska patientuppgifter

Det snabbaste och enklaste sättet att hantera dina egna patientuppgifter och andra personuppgifter är MinMehiläinen-tjänsten, där du kan granska dina egna uppgifter och hantera samtycken och förbud i samband med användningen av uppgifterna. Om du så önskar kan du få dina patientuppgifter i anslutning till Mehiläinens läkar-, tandläkar- och diagnostiktjänster. Som patientuppgifter kan du till exempel få patientjournaler gällande läkarbesök och undersökningsbilder tagna hos Mehiläinen, till exempel röntgenbilder.

Att beställa patientuppgifter

I den digitala tjänsten MinMehiläinen eller i den avgiftsfria mobilappen  MinMehiläinen kan du se uppgifter om dina besök hos Mehiläinen, undersökningsresultat samt röntgen- och magnetundersökningsbilder. Du kan även skriva ut journaltexter och undersökningsresultat via MinMehiläinen. Du kommer till MinMehiläinen antingen genom att logga in med dina bankkoder på adressen oma.mehilainen.fi/ eller genom att ladda ner MinMehiläinen-appen till din mobila enhet och registrera dig som användare. Den avgiftsfria appen kan laddas ner i App Store  och Google Play .

I MinMehiläinen kan du även se övriga hälsouppgifter, boka en läkartid eller besöka en läkare vid Digikliniken och förnya recept.

När det gäller personuppgifter som rör produktionen av offentligt finansierade sociala tjänster eller offentlig hälso- och sjukvård som tillhandahålls av Mehiläinen, kontakta social- och hälsovårdssektorn i den berörda kommunen, som fungerar som personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter.

Om du är en självbetalande kund på Mehiläinens vårdenheter kan du kontrollera dina uppgifter via en fritt formulerad skriftlig begäran till den berörda vårdtjänstenheten.

Du kan granska de patientuppgifter som överförs till FPA:s nationella Kanta-tjänster och ge samtycken och förbud i anslutning till deras användning i Mina Kanta-sidor . Vi önskar att kunderna går till Mina Kanta-sidor och undertecknar sitt samtycke till att visa patientuppgifter innan de anländer till mottagningen. Med patientens samtycke används patientdata som lagras i patientdataarkivet av både offentlig och privat sjukvård över hela landet. Efter samtycke kan kunden förbjuda utlämnande av uppgifter från patientdataarkivet. Börja använda Mina Kanta-sidor. 

Gör så här om du vill ha patientjournalen eller undersökningsbilderna i pappersformat:

Anvisningar för elektronisk begäran av handlingar:

 1. Logga in i MinMehiläinen-tjänsten eller den kostnadsfria MinMeiläinen-mobilappen .
 2. Starta en ny diskussion via Digiklinikens kundtjänst (diskussionen är kostnadsfri) och skriv din dokumentbegäran fritt i diskussionsfältet.

Vi rekommenderar i första hand att du gör dokumentförfrågningar via MinMehiläinen.

Om du vill kan du även göra en skriftlig begäran om handlingar, se instruktionerna nedan:

Anvisningar för skriftlig begäran av handlingar:

 1. Skriv ut beställningsblanketten för patientuppgifter på vår webbplats eller be om en blankett på vår läkarcentral.
 2. Fyll i blanketten och lämna in den till vilken som helst av Mehiläinens läkarcentraler (se Mehiläinens verksamhetsställen här ).
 3. När du lämnar in din beställningsblankett ska du samtidigt visa upp en fotoförsedd identitetshandling. På så sätt kan vi bekräfta din identitet och försäkra oss om att vi behandlar rätt persons uppgifter.
 4. Vi skickar uppgifterna till din hemadress inom 1–4 veckor.

Följande handlingar duger som identitetsbevis:

 • Pass (som har beviljats i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz eller av en behörig myndighet i San Marino)
 • Fotoförsett identitetskort (identitetskort godkänt som resedokument, identitetskort för minderårig, identitetskort för utlänning eller tillfälligt identitetskort)
 • Körkort (beviljat av myndighet i Finland)
 • Främlingspass eller resedokument för flykting, där innehavarens identitet har kunnat säkerställas på ett tillförlitligt sätt och som har beviljats av en myndighet i Finland.

Att granska loggdata

Kunden har rätt att kontrollera loggdata om behandlingen av patientuppgifter. Granskning kan göras avgiftsfritt en gång om året.

Loggdata visar vem som behandlat uppgifterna, tidpunkten för behandlingen och orsaken till behandlingen. Du kan beställa loggdata genom att göra en fritt formulerad loggdatabegäran i den digitala MinMehiläinen-tjänsten eller i den kostnadsfria MinMehiläinen-mobilappen .

Loggdata kan också beställas skriftligen med hjälp av blanketten nedan. Beställningsblankett för loggdata (på Finska)

Fyll i blanketten och lämna in den till vilken som helst av Mehiläinens läkarcentraler. När du lämnar in din beställningsblankett ska du samtidigt visa upp en fotoförsedd identitetshandling. På så sätt kan vi bekräfta din identitet och försäkra oss om att vi behandlar rätt persons uppgifter.

Följande handlingar duger som identitetsbevis:

 • Pass (som har beviljats i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz eller av en behörig myndighet i San Marino)
 • Fotoförsett identitetskort (identitetskort godkänt som resedokument, identitetskort för minderårig, identitetskort för utlänning eller tillfälligt identitetskort)
 • Körkort (beviljat av myndighet i Finland)
 • Främlingspass eller resedokument för flykting, där innehavarens identitet har kunnat säkerställas på ett tillförlitligt sätt och som har beviljats av en myndighet i Finland.

Vi skickar uppgifterna till din hemadress inom 1–4 veckor.

För det nationella patientdataarkivet kan logguppgifterna läsas på webbtjänsten kanta.fi .

Att begära utredning eller rapportera avvikelse

Om du misstänker missbruk av patientuppgifter kan du be oss att utreda saken genom att göra en fritt formulerad begäran i den digitala MinMehiläinen-tjänsten eller i den kostnadsfria MinMehiläinen-appen . Närmare anvisningar finns i avsnittet "Anvisningar för elektronisk begäran om handlingar”.

Alternativt kan du lämna in en fritt formulerad skriftlig begäran om utredning. I begäran måste du ange din personbeteckning och det datum eller annan händelse som begäran om utredning avser. När du beställer loggdata kommer vi att ge instruktioner för att göra en begäran om utredning tillsammans med loggdata. Närmare anvisningar finns i avsnittet "Anvisningar för skriftlig begäran om handlingar”.

Om du upptäcker en datasäkerhetsincident som kräver omedelbara eller brådskande åtgärder, kontakta i första hand den enhet eller personal som behandlade dig. I andra, icke-brådskande frågor som rör datasäkerhet kan du kontakta oss via Mehiläinens responskanal  genom att välja ”dataskydd” som ämne för återkopplingen.

Att korrigera felaktiga uppgifter

Kunden har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter. När det gäller kontaktuppgifter kan du själv korrigera uppgifterna via Min Mehiläinens webbtjänst.

För annan information och patientuppgifter kan du kontakta den personal som behandlade dig och begära korrigering av felaktiga uppgifter.

Du kan också lämna en fritt formulerad begäran om korrigering i den digitala MinMehiläinen-tjänsten eller den kostnadsfria MinMehiläinen--mobilappen . Närmare anvisningar finns i avsnittet "Anvisningar för elektronisk begäran om handlingar”. En begäran om korrigering kan också göras skriftligen, i så fall kan du använda blanketten längst ner på sidan. Närmare anvisningar finns i avsnittet "Anvisningar för skriftlig begäran om handlingar”.

När det gäller patientuppgifter ska eventuella korrigeringar göras på ett sådant sätt att den ursprungliga uppgiften vid behov kan spåras. Mer information om behandlingen av personuppgifter i Mehiläinen finns i Mehiläinens dataskyddsbeskrivning. Allmänna instruktioner om den registrerades rättigheter och behandlingen av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården finns också på webbplatsen för Dataombudsmannens byrå .

När det gäller offentligt finansierade sociala tjänster eller offentlig hälso- och sjukvård som tillhandahålls av Mehiläinen, lämna in en begäran om korrigering till social- eller hälsovårdssektorn i den berörda kommunen, som fungerar som personuppgiftsansvarig för uppgifterna i fråga.

Kontaktuppgifter

I alla ärenden som rör dina egna patient- och personuppgifter kan du kontakta Mehiläinens team för hantering av hälsouppgifter.

Hantering av hälsouppgifter
terveystiedot@mehilainen.fi

Om du skickar känslig information via e-post ber vi dig att använda Mehiläinens skyddade e-post vid behov.

När det gäller offentliga social- och hälsovårdstjänster ber vi att förfrågningar och begäran om behandling av personuppgifter riktas till den berörda kommunens social- och hälsovårdssektor i enlighet med respektive kommuns riktlinjer.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Mehiläinen är Kim Klemetti.

tietosuoja@mehilainen.fi, växel 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Blanketter

Beställningsblankett för patientuppgifter
Beställningsblankett för loggdata (på Finska)
Blankett för begäran om korrigering av patientuppgifter