Axelskador

Axelleden är kroppens mest rörliga led och kan därför skadas på många olika sätt. Typiska skador när man fallit är benbrott i axelbenets övre del eller i nyckelbenet.

Behandling av axelskador

Ifall axelleden inte har full rörlighet ett par dagar efter skadan/olyckan rekommenderas läkarvård hos en läkare som är specialiserad på sådana skador. Axelleden undersöks och eventuella skador utreds med hjälp av röntgen eller magnetröntgen.

Då axelleden gått ur led krävs det genast vård på jourmottagning. Oftast känner man själv att axelleden är ur led och smärtan är oftast ganska hård. Axelleden måste fås på plats så fort som möjligt för att förhindra möjliga följdskador.

Specialister och verksamhetsställen

Petteri Antonen
LL, ortopedian-ja traumatol. erikoislääkäri
9.8
Niclas Borgmästars
Ortopedian ja traumatologian erik.lääk.
9.8
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
9.7