Mehiläinen Allmänläkarjour

Till Mehiläinen Allmänläkarjour kan du komma direkt utan tidsbokning eller genom att boka en tid.

När du väljer ort visas det närmaste verksamhetsstället, dess öppettider, följande lediga tid och om det på verksamhetsstället finns allmänläkarjour utan tidsbokning. Om du kan komma till verksamhetsstället endast med tidsbokning, visas dessutom närmaste läkarstation med jour utan tidsbokning.

I vilka situationer kan du besöka jouren?

Allmänläkarjour är ett bra alternativ om du snabbt vill få vård, till exempel vid akuta sjukdomsfall, förgiftning eller ett lindrigt olycksfall. Typiska situationer är bland annat akut eller förvärrad infektionssjukdom, smärta i till exempel huvudet, magen eller ryggen, sår, brännskador och köldskador. Vid jouren behandlar vi kunder i alla åldrar. I nödsituationer ska du dock ringa nödnumret 112.

Vid allmänläkarjouren kommer du genast till vård och undersökningar. Vid behov tar vi även laboratorieprover och gör röntgenundersökningar. Om situationen kräver fortsatt vård, till exempel operation, hänvisar vi patienten till fortsatt vård. Den fortsatta vården kan ges till exempel på ett offentligt sjukhus eller i Mehiläinens olycksfallsteam, hjärtpoliklinik eller sjukhus. Samtidigt kommer vi överens om fortsatt behandling och kontroller.

Vilka läkare arbetar vid jouren?

Vid allmänläkarjouren vårdas patienterna av Jourteamet, som består av Mehiläinens läkare med kompetens inom akutsjukvård och erfarna allmänläkare samt vårdare.

Specialister och verksamhetsställen

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Timo Aronen
LL, yleislääkäri
9.2
Ramachandra Gowda
LL, työterveyslääkäri evl
9.5
Jari Haaga
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
9.1