Allergitestning och allergi vård

Prick test

Pricktest är en grundundersökning för utredande av atopisk allergi hos vuxna och barn. Vid ett och samma testtillfälle kan ett stort antal allergener testas och resultatet fås genast. Vanliga serier som testas är: grundserie, matserie, grönsaks och rotfruktserie samt kryddserie. Till pricktesten behöver du en läkarremiss. För pricktest bokas ca 30 min.

Läkemedelsprovokation

Matprovokationstest görs mestadels på barn. Diagnosen baserar sig på att symtomen försvinner då det födoämne (som misstänks orsaka allergiska symtom) utesluts från dieten och att symtomen återuppstår när födoämnet återupptas i dieten. Övervakad provokationstest utförs på mottagningen, där det finns beredskap att ge förstahjälp om kraftiga allergisymtom uppstår (anafylaktisk reaktion). För matprovokationstest bokas 3-5 timmar.

Hyposensibilisation

Hyposensibilisation är en behandling av allergi, där man sköter orsaken till allergiska symtom och får kroppen att reagera mindre på allergener, vilket medför att allergisymtomen minskar. Behandlingen görs för barn över 5 år och för vuxna. Hyposenibiliseringsvård kan genomföras som injektions- och i vissa fall som tablettbehandling. Hyposensibiliseringen (allergivaccination) ges som injektioner under huden i överarmen eller i tablettform under tungan. Tablettbehandlingan påbörjas på mottagningen och fortsätter sedan hemma.

Till allergivård handledning kan man komma utan eller med läkarremiss. Handledningen tar 30 eller 60 minuter. Man kan även undersöka patientens mat- eller läkemedelsallergi och planera en hyposensibilireingsbehandling.

Specialister

Ingmar Kurg
LL, Yleislääkäri
8.9
Panu Laakso
Työterveyslääkäri
9.8
Viljami Aittomäki
LL,yleislääkäri
Antti Ranta
Yleislääkäri
9.9
Se andra specialister